Indstilling af Q on Demand 24/7


Via funktionen "Q on Demand 24/7" forbliver omformeren på det offentlige elnet om aftenen og forsyner sig selv via det offentlige elnet for at stille reaktiv effekt til rådighed. I den forbindelse bruger omformeren en ubetydelig mængde virkeeffekt fra det offentlige elnet til at forsyne sine interne moduler. Omformeren kan levere op til 100 % af sin effekt som reaktiv effekt. Leveringen af den reaktive effekt under tilførselsdriften medfører en reduktion af tilførselseffekten. Det betyder, at tilførselseffekten er 0 % ved en reaktiv effekt på 100 %.

Den generelle indstilling af netsystemtjenesterne (f.eks. Cos Phi-angivelse eller Q(U) karakteristik) kan delvist ikke indstilles uafhængigt af funktionen "Q on Demand 24/7" via de pågældende parametre; "Q on Demand 24/7" tillader kun Q-angivelser. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at enkelte indstillinger har en indflydelse på andre netunderstøttelsesindstillinger og -funktioner.

Det betyder, at når funktionen "Q on Demand 24/7" er aktiv, er ingen andre netunderstøttende funktioner (f.eks. Cos Phi) mulige mellem omformerens dag- og natdrift. Hvis der ønskes en uafhængig reaktiv effekt mellem dag- og natdrift, skal leveringen af reaktiv effekt kommunikeres til omformeren via en overordnet styreenhed.

Leveringen af reaktiv effekt kan du aktuelt kun aflæse ved hjælp af fasestrømmene og fasespændingerne i øjebliksværdierne (Realtime value > AC Side > Phase currents / Phase voltage) eller forespørge om dem via Modbus.

Fremgangsmåde:

 1. Start Sunny Explorer.
 2. Log på som Installer.
 3. Vælg Options > SMA Grid Guard....
 4. Indtast SMA Grid Guard-koden.
 5. Vælg den ønskede enhed i anlægstræet.
 6. Vælg fanebladet Settings i apparatmenuen.
 7. Vælg [Edit].
 8. Vælg parametergruppen System and device control > Inverter > st.vol.maint.conf..
 9. Sæt parameteren Operating mode of static voltage stabilization på den ønskede driftstype. Vær opmærksom på, at ingen af driftstyperne med cos Phi må vælges for "Q on Demand 24/7".
 10. Vælg parameteren Operating mode of the stat.volt.maint. for Q on demand, og indstil også den på den ønskede driftstype.
 11. Afhængigt af valget af driftstype for den statiske spændingsstabilitet indstilles de parametre, der hører til den valgte driftstype (f.eks. reaktiv effekt-/spændingskarakteristikken Q(U) med eller uden støttepunkter eller den nominelle værdi Q for den reaktive effekt).
 12. Vælg [Save].