Q on Demand 24/7:n säätäminen


Toiminnolla "Q on Demand 24/7" invertteri pysyy illalla yleisessä sähköverkossa ja saa kyseisestä verkosta virtaa loistehon tarjoamiseksi. Tällöin invertteri hankkii vähäisen määrän pätötehoa yleisestä sähköverkosta tehon syöttämiseksi sen sisäisiin rakenneryhmiin. Invertteri voi tarjota jopa 100 % tehostaan loistehona. Loistehon tarjoaminen syöttökäytön aikana aiheuttaa syöttötehon vähenemisen. Tämä tarkoittaa, että syöttöteho on 0 % loistehon ollessa 100 %.

Verkkojärjestelmäpalveluiden (esim. Cos Phi -määritys tai Q(U)-ominaiskäyrä) yleisasetusta ei voi tehdä osittain toiminnosta "Q on Demand 24/7" riippumatta vastaavien parametrien kautta, vaan "Q on Demand 24/7" sallii vain Q-määritykset. Tällöin on huomioitava, että jotkin asetukset vaikuttavat muihin verkkotukiasetuksiin ja -toimintoihin.

Tämä tarkoittaa, että muut verkkoa tukevat toiminnot (esim. Cos Phi) eivät ole mahdollisia invertterin päivä- ja yökäytön välillä toiminnon "Q on Demand 24/7" ollessa aktiivinen. Mikäli riippumaton loistehon tarjoaminen on toivottua päivä- ja yökäytön välillä, loistehon tarjoamisesta on ilmoitettava invertteriin korkeampitasoisen ohjausyksikön kautta.

Voit lukea loistehon tarjoamisesta nykyään vain vaihevirtojen ja vaihejännitteiden avulla hetkellisistä arvoista (Realtime values > AC Side > Phase currents / Phase voltage) (Reaaliaikaiset arvot > AC-puoli > Vaihevirrat / Vaihejännite) tai kysellä niitä Modbusin kautta.

Toimintaohjeet:

 1. Käynnistä Sunny Explorer.
 2. Kirjaudu asentajana (Installer)
 3. Valitse Settings > SMA Grid Guard... (Asetukset >SMA Grid Guard...).
 4. Anna SMA Grid Guard-Code -koodi.
 5. Valitse järjestelmähakemistosta haluamasi laite.
 6. Valitse laitevalikosta välilehti Settings (Asetukset).
 7. Valitse [Edit].
 8. Valitse parametriryhmä System and device control > Inverter > St.vol.maint.conf. (Järjestelmä- ja laiteohjaus > Invertteri > Staattisen jännitteen ylläpidon konfigurointi).
 9. Aseta parametri Operating mode of static voltage stabilization (Staattisen jännitteen ylläpidon toimintatapa) haluttuun toimintatapaan. Huomaa, ettei "Q on Demand 24/7" -toiminnolle saa käyttää mitään toimintatapaa, johon liittyy cos Phi.
 10. Valitse parametri Operating mode of the stat.volt.maint. for Q on demand (Staattisen jännitteen toimintatapa kun Q on Demand) ja aseta samoin haluttu toimintatapa.
 11. Aseta staattisen jännitteen ylläpidon toimintatavan valinnan mukaan valittuun toimintatapaan kuuluvat parametrit (esim. loisteho-/jänniteominaiskäyrä Q(U) tukipisteillä tai ilman ja loistehon asetusarvo Q).
 12. Valitse [Save].