Frakobling af spændingen til omformeren


Fagmand

Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette kapitel. Overhold altid den foreskrevne rækkefølge.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

Fremgangsmåde:

 1. Slå belastningsafbryderen for alle 3 faser fra, og sørg for at sikre den mod genindkobling.
 2. Hvis multifunktionsrelæet anvendes, skal forbrugerens forsyningsspænding i givet fald frakobles.
 3. 853888524
 4. Stil DC-lastadskilleren på position O.
 5. Vent, indtil LED'erne er slukket, og evt. forbrugeren, som er sluttet til multifunktionsrelæet, er koblet fra.
 6. Kontrollér med et tangamperemeter, at der ikke er strøm på nogen af DC-kablerne.
 7. 933136140
 8. Skru de 2 skruer på DC-lastadskilleren ud med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3).
 9. 933136524
 10. Træk DC-lastadskilleren ned og ud af anordningen.
 11. 853888908
 12. Skru alle 6 skruer til det nederste kabinetdæksel ud med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3).
 13. 853889292
 14. Løft det nederste kabinetdæksel nedefra, og tag det af.
 15. FORSIGTIG

  Risiko for forbrænding, når DC-beskyttelsesafdækningen berøres.

  Under driften kan DC-beskyttelsesafdækningen blive varm.

  1. Rør ikke ved DC-beskyttelsesafdækningen.
  853889676
 16. Oplås alle DC-stikforbindere, og tag dem af. Sæt dertil en skruetrækker eller en vinklet fjederskruetrækker (skruetrækkerbredde: 3,5 mm) i en af åbningerne på siden, og træk DC-stikforbinderne lige ned og af. Træk i den forbindelse ikke i kablet.
 17. Konstatér, at der ikke er spænding på omformerens DC-indgange.
 18. 853890060
 19. Hvis en nulleder er tilsluttet: Kontrollér, at der ikke er spænding på AC‑klemrækken mellem L1 og N, L2 og N og L3 og N i rækkefølge med et egnet måleapparat. Sæt måleapparatets prøvespids i tilslutningsklemmens runde åbning.
 20. Kontrollér, at der ikke er spænding på AC-klemmelisten mellem L1 og PE, L2 og PE og L3 og PE i rækkefølge med et egnet måleapparat. Sæt prøvespidsen i tilslutningsklemmens runde åbning.
 21. Kontrollér, at der ikke er spænding mellem nogen af multifunktionsrelæets klemmer og PE på AC-klemrækken.
 22. FARE

  Livsfare på grund af høj spænding i omformeren.

  Kondensatorerne i omformeren skal bruge 20 minutter for at aflades.

  1. Vent 20 minutter før åbning af det øverste kabinetdæksel.
  2. Åben ikke DC-beskyttelsesafdækningen.
 23. BEMÆRK

  Skader på omformeren på grund af elektrostatisk afladning

  Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning.

  1. Sørg for at have forbindelse med jord, inden en komponent berøres.