Invertterin tekeminen jännitteettömäksi


Ammattiehenkilöstö

Kytke invertteri jännitteettömäksi tämän luvun ohjeiden mukaan aina ennen invertteriin suoritettavia töitä. Noudata aina määrättyä järjestystä.

VAROITUS

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos ylijännite tuhoaa mittarin

Ylijännite voi vaurioittaa mittaria ja aiheuttaa mittarin kotelon jännitteisyyden. Mittarin jännitteenalaisen kotelon koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Käytä ainoastaan mittareita, joiden tasavirran tulojännitealue on vähintään 1000 V tai korkeampi.

Toimintaohjeet:

 1. Kytke kaikkien 3 vaiheen johtosuojakytkin pois päältä ja estä sen uudelleenkäynnistäminen.
 2. Jos käytetään monitoimirelettä, kytke kuluttajalaitteen syöttöjännite tarvittaessa pois päältä.
 3. 853888524
 4. Kytke DC-kuormakytkin asentoon O.
 5. Odota, kunnes LED:t sammuvat ja monitoimireleeseen mahdollisesti liitetty kuluttajalaite kytkeytyy pois päältä.
 6. Varmista kaikkien tasavirtakaapelien virrattomuus pihtiampeerimittarilla.
 7. 933136140
 8. Irrota DC-kuormakytkimen 2 ruuvia kuusiokoloavaimella (avainkoko 3).
 9. 933136524
 10. Vedä DC-kuormakytkin alaspäin irti laitteesta.
 11. 853888908
 12. Ruuvaa kaikki 6 ruuvia irti kotelon alakannesta kuusiokoloavaimella (avainkoko 3).
 13. 853889292
 14. Nosta kotelon alakantta alhaalta ja irrota.
 15. VARO

  DC-suojakannen koskettaminen aiheuttaa palovammavaaran

  DC-suojakansi voi kuumeta käytön aikana.

  1. Älä koske DC-suojakanteen.
  853889676
 16. Avaa kaikki tasavirtapistokkeet lukituksesta ja vedä ne irti. Työnnä ruuvinväännin tai kulmikas jousisokka (teräleveys 3,5 mm) yhteen sivulla olevista urista ja vedä tasavirtapistoke irti suoraan alaspäin. Johtoa ei saa vetää.
 17. Määritä invertterin tasavirtatulojen jännitteettömyys.
 18. 853890060
 19. Kun nollajohdin on liitetty, selvitä jännitteettömyys AC-liitinrimasta peräkkäin L1:n ja N:n, L2:n ja N:n ja L3:n ja N:n väliltä sopivalla mittarilla. Työnnä mittarin testauskärki tällöin liittimen pyöreään aukkoon.
 20. Selvitä jännitteettömyys AC-liitinrimasta peräkkäin L1:n ja PE:n, L2:n ja PE:n ja L3:n ja PE:n väliltä sopivalla mittarilla. Työnnä sitä varten testauskärki tällöin liittimen pyöreään aukkoon.
 21. Selvitä jännitteettömyys monitoimireleen kaikkien liitinten ja AC-liitinriman PE:n väliltä.
 22. VAARA

  Invertterissä oleva korkea jännite voi aiheuttaa hengenvaaran

  Invertterin kondensaattorien purkautuminen kestää 20 minuuttia.

  1. Odota 20 minuuttia ennen kuin avaat kotelon yläkannen.
  2. Älä avaa DC-suojakantta.
 23. HUOMIO

  Invertterin vaurioituminen staattisen sähkövarauksen purkautumisen vuoksi

  Invertterin elektronisten komponenttien koskettaminen saattaa aiheuttaa staattisen sähkövarauksen purkautumisen, mikä voi johtaa invertterin vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen.

  1. Maadoita itsesi, ennen kuin kosketat komponentteja.