Odłączanie falownika spod napięcia


Specjalista

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale. Należy przy tym zawsze zachować podaną kolejność wykonywania czynności.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.

Sposób postępowania:

 1. Wyłączyć wszystkie 3 fazy wyłącznika nadmiarowo-prądowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 2. W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego wyłączyć zasilanie odbiornika.
 3. 853888524
 4. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC w położeniu O.
 5. Poczekać aż wyłączą się diody LED i odbiornik podłączony do przekaźnika wielofunkcyjnego (w stosownym przypadku).
 6. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie prąd.
 7. 933136140
 8. Za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3) odkręcić 2 śruby w rozłączniku izolacyjnym DC.
 9. 933136524
 10. Wyjąć rozłącznik izolacyjny z urządzenia, ciągnąc go do dołu.
 11. 853888908
 12. Odkręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3).
 13. 853889292
 14. Podnieść od dołu dolną pokrywę obudowy i zdjąć ją.
 15. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo poparzenia się przy dotknięciu osłony DC

  Podczas pracy osłona DC może się bardzo rozgrzać.

  1. Nie wolno dotykać osłony DC.
  853889676
 16. Odblokować i wyciągnąć wszystkie wtyki DC. W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej z bocznych szczelin i odłączyć wtyki DC, ciągnąć je prosto do dołu. Nie wolno przy tym ciągnąć za przewód.
 17. Sprawdzić, czy na wejściach DC falownika nie występuje żadne napięcie.
 18. 853890060
 19. Jeśli podłączony jest przewód neutralny, Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić po kolei, czy na listwie zaciskowej AC pomiędzy żyłami L1 i N, L2 i N i L3 i N nie występuje napięcie. W tym celu końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego należy włożyć do okrągłego otworu w zacisku przyłączeniowym.
 20. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić po kolei, czy na listwie zaciskowej AC pomiędzy żyłami L1 i PE, L2 i PE oraz L3 i PE nie występuje napięcie. W tym celu końcówkę pomiarową należy włożyć do okrągłego otworu w zacisku przyłączeniowym.
 21. Sprawdzić, czy pomiędzy wszystkimi zaciskami przekaźnika wielofunkcyjnego a żyłą PE w listwie zaciskowej AC nie występuje żadne napięcie.
 22. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia

  Kondensatory w falowniku potrzebują 20 minut na rozładowanie się.

  1. Przed otworzeniem górnej pokrywy obudowy należy poczekać 20 minut.
  2. Nie wolno otwierać osłony DC.
 23. UWAGA

  Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania elektrostatycznego

  Dotknięcie elektronicznych komponentów falownika może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia produktu wskutek wyładowania elektrostatycznego.

  1. Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.