Idriftsættelse af omformeren


Fagmand

Forudsætninger:

 • Omformeren skal være monteret korrekt.
 • Belastningsafbryderen skal være dimensioneret og installeret korrekt.
 • Alle kabler skal være tilsluttet korrekt.
 • De DC-indgange, som ikke bruges, skal være lukket med de tilhørende DC-stikforbindere og tætningspropper.
 • Landedataposten skal være indstillet efter landet og anvendelsesområdet.
 • Kabinetåbninger, der ikke anvendes, skal være lukket tæt. Til det formål kan de fabriksmonterede blindpropper anvendes.

Fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at AC-kablet lægges sådan, at det ikke beskadiges af skillevæggen på det nederste kabinetdæksel.
 2. 866885772
 3. Sæt det nederste kabinetdæksel i oppefra, og vip det ned. I den forbindelse skal skruerne rage ud af det nederste kabinetdæksel.
 4. 866886156
 5. Skru alle 6 skruer fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) i rækkefølgen 1 til 6 (tilspændingsmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Ved at overholde rækkefølgen undgår du, at kabinetdækslet skrues skævt på og at kabinettet ikke er tætnet korrekt. Tip: Hvis skruerne falder ud af det nederste kabinetdæksel, skal den lange skrue sættes i skruehullet forneden i midten og de 5 korte skruer i de resterende skruehuller.
 6. 932752908
 7. Sæt DC-lastadskilleren i position O for at synliggøre de to skruer til monteringen.
 8. Stik DC-lastadskilleren fast ind i anordningen på omformeren. Her skal DC-lastadskilleren fortsat stå i position O og være justeret sådan, at skruerne er over gevindene.
 9. 932753292
 10. Skru de to skruer fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) (tilspændingsmoment: 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Stil DC-belastningsafbryder på position I.
 13. Slå belastningsafbryderen til for alle 3 faser.
 14. Alle 3 LED'er begynder at lyse, og startfasen begynder. Startfasen kan vare flere minutter.
 15. Den grønne LED lyser. Tilførselsdriften begynder.
 16. Hvis den grønne LED stadig blinker, er tilkoblingsbetingelserne for tilførselsdriften endnu ikke opfyldt. Så snart betingelserne for tilførselsdriften er opfyldt, starter omformeren med tilførselsdriften, og afhængigt af effekten til rådighed lyser den grønne LED permanent eller pulserer.
 17. Når den røde LED lyser, foreligger en hændelse. Find ud af, hvilken hændelse der foreligger, og indled evt. tiltag.