Invertterin käyttöönotto


Ammattiehenkilöstö

Edellytykset:

 • Invertteri täytyy asentaa oikein.
 • Johtosuojakytkin täytyy mitoittaa ja asentaa oikein.
 • Kaikki kaapelit täytyy liittää oikein.
 • Tarpeettomat tasavirtatulot on suljettava asiaankuuluvilla tasavirtapistokkeilla ja tiivistetulpilla.
 • Maakohtaiset tiedot on asetettava maata ja käyttötarkoitusta varten.
 • Käyttämättömien koteloaukkojen täytyy olla tiiviisti suljettuja. Siihen voidaan käyttää tehtaalla asennettuja umpitulppia.

Toimintaohjeet:

 1. Varmista, että AC-kaapeli on asennettu siten, ettei kotelon alakannen väliseinä vaurioita sitä.
 2. 866885772
 3. Aseta kotelon alakansi yläpuolelta paikalleen ja käännä alas. Tuolloin ruuvien täytyy tunkeutua ulos kotelon alakannesta.
 4. 866886156
 5. Kiristä kaikki 6 ruuvia kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) järjestyksessä 1 - 6 (vääntömomentti: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Järjestystä noudattamalla vältät kotelon kannen ruuvaamisen vinoon ja sen, ettei kotelo tiivistä oikein. Vinkki: Jos ruuvit putoavat kotelon alakannesta, aseta pitkä ruuvi alla olevaan ruuvinreikään keskelle ja 5 lyhyttä ruuvia muihin ruuvinreikiin.
 6. 932752908
 7. Aseta DC-kuormakytkin asentoon O siten, että molemmat ruuvit näkyvät asennusta varten.
 8. Kytke DC-kuormakytkin kiinni invertterin laitteeseen. Tällöin DC-kuormakytkimen täytyy olla edelleen asennossa O ja kohdistettuna niin, että ruuvit ovat kierteiden päällä.
 9. 932753292
 10. Kiristä molemmat ruuvit kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) (vääntömomentti: 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Aseta DC-kuormakytkin asentoon I.
 13. Kytke kaikkien 3 vaiheen johtosuojakytkin päälle.
 14. 3 LED-valoa alkaa vilkkua ja alkuvaihe käynnistyy. Alkuvaihe voi kestää useita minuutteja.
 15. Vihreä LED palaa. Syöttökäyttö alkaa.
 16. Jos vihreä LED vilkkuu edelleen, syöttökäytön kytkeytymisehdot eivät vielä täyty. Heti kun syöttökäytön ehdot täyttyvät, invertteri aloittaa syöttökäytön ja vihreä LED palaa tasaisesti tai välkkyy käytettävissä olevasta tehosta riippuen.
 17. Jos punainen LED palaa, on ilmennyt tapahtuma. Selvitä, mikä tapahtuma on ilmennyt ja ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin.