Uruchamianie falownika


Specjalista

Warunki:

 • Falownik musi być prawidłowo zamontowany.
 • Został dobrany i zainstalowany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
 • Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
 • Nieużywane wejścia DC są zamknięte odpowiednimi wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi.
 • Ustawiono zestaw danych krajowych odpowiadający krajowi instalacji lub zastosowaniu produktu.
 • Nie używane otwory w obudowie należy zabezpieczyć w szczelny sposób. Do tego celu można użyć fabrycznie montowanych zaślepek.

Sposób postępowania:

 1. Przewód AC należy poprowadzić w taki sposób, aby nie mógł on zostać uszkodzony przez ściankę działową w dolnej pokrywie obudowy.
 2. 866885772
 3. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
 4. 866886156
 5. Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3), dokręcając je w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Dokręcanie śrub w tej kolejności pozwoli uniknąć przekrzywienia pokrywy obudowy i utraty szczelności. Porada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich śrub do pozostałych otworów.
 6. 932752908
 7. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC w położeniu O, aby obie śruby były widoczne w trakcie montażu.
 8. Mocno wetknąć rozłącznik izolacyjny DC w jego miejsce w falowniku. Rozłącznik izolacyjny DC musi przy tym znajdować się nadal w położeniu O i być ustawiony w taki sposób, aby śruby wystawały poza gwint.
 9. 932753292
 10. Przykręcić obie śruby za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 3 (moment dokręcania: 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC w położeniu I.
 13. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy dla wszystkich 3 faz.
 14. Wszystkie 3 diody LED zapalają się i rozpoczyna się faza uruchomienia. Faza uruchomienia może potrwać kilka minut.
 15. Zielona dioda LED świeci się. Rozpoczyna się praca w trybie dostarczania energii do sieci.
 16. Jeśli zielona dioda LED ciągle pulsuje, warunki podłączenia do sieci w celu dostarczania do niej energii nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu warunków dostarczania energii do sieci falownik zaczyna oddawać do niej energię i w zależności od dostępnej mocy zielona dioda LED pali się światłem ciągłym lub pulsuje.
 17. Jeśli czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym, to wystąpiło jakieś zdarzenie. Należy stwierdzić, jakie zdarzenie wystąpiło i w stosownym przypadku podjąć odpowiednie kroki.