Az inverter üzembe helyezése


Szakember

Feltételek:

 • Az invertert helyesen kell felszerelni.
 • A vezetékvédő kapcsolót megfelelően kell kialakítani és telepíteni.
 • Minden kábelt helyesen kell csatlakoztatni.
 • A nem használt DC-bemeneteket a hozzájuk tartozó DC-csatlakozókkal és tömítődugókkal le kell zárni.
 • Az országspecifikus adatcsoportot az adott országnak vagy alkalmazási célnak megfelelően kell beállítani.
 • A nem használt háznyílásokat tömítetten le kell zárni. Ehhez a gyárilag felszerelt vakdugók használhatók.

Eljárás:

 1. Győződjön meg róla, hogy az AC-kábel úgy van lefektetve, hogy az alsó házfedél választófala nem sérti meg.
 2. 866885772
 3. Helyezze be felülről az alsó házfedelet, és hajtsa le. Ennek során figyeljen rá, hogy a csavarok kiálljanak az alsó házfedélből.
 4. 866886156
 5. Húzza meg mind a 6 csavart 1-6 sorrendben egy (3-as kulcsnyílású) imbuszkulcs segítségével (forgatónyomaték: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). A sorrend betartásával elkerülhető a házfedél ferde felcsavarozása és ezáltal a ház helytelen tömítettsége. Javaslat: ha a csavarok kiesnek az alsó házfedélből, helyezze be a hosszú csavart lent a középen a furatba, majd helyezze az 5 rövid csavart a többi furatba.
 6. 932752908
 7. Állítsa a DC terhelés-leválasztó kapcsolót O állásba úgy, hogy a két csavar láthatóvá váljék a szerelés számára.
 8. Helyezze be szorosan a DC terhelés-leválasztó kapcsolót az inverteren lévő foglalatba. Ennek során a DC terhelés-leválasztó kapcsolónak továbbra is O állásban kell maradnia, és úgy kell beállítani, hogy a csavarok a menetek fölött legyenek.
 9. 932753292
 10. Húzza meg a két csavart egy (3-as kulcsnyílású) imbuszkulccsal (forgatónyomaték: 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Állítsa I pozícióba a terhelés-leválasztó kapcsolót.
 13. Kapcsolja be mind a 3 fázis vezetékvédő kapcsolóját.
 14. Mind a 3 LED világítani kezd és az indítási fázis megkezdődik. Az indítási fázis több percig is eltarthat.
 15. A zöld LED világít. Megkezdődik a betáplálási üzemmód.
 16. Ha a zöld LED még mindig villog, akkor a betáplálási üzemmód bekapcsolási feltételei még nem teljesültek. Mihelyt teljesülnek a betáplálási üzemmód feltételei, az inverter megkezdi a betáplálási üzemmódot, és a zöld LED az elérhető teljesítménytől függően folyamatosan világít vagy pulzál.
 17. A piros LED világítása esetén esemény áll fenn. Keresse meg, hogy milyen eseményről van szó, és adott esetben hozza meg a megfelelő intézkedéseket.