Ta växelriktaren i drift


Kvalificerad personal

Förutsättningar:

 • Växelriktaren måste vara korrekt monterad.
 • Dvärgbrytaren måste vara korrekt dimensionerad och installerad.
 • Alla kablar måste vara korrekt anslutna.
 • Alla likströmsingångar som inte behövs måste vara förslutna med tillhörande likströmskontakter och tätningsproppar.
 • Landsdataposten måste vara inställd för landet eller användningsändamålet.
 • Husöppningar som inte används måste vara tätt förslutna. Det går att använda de blindpluggar som monteras vid tillverkningen.

Tillvägagångssätt:

 1. Se till att växelströmskabeln är dragen så att den inte skadas genom skiljeväggen i det nedre huslocket.
 2. 866885772
 3. Sätt in det nedre huslocket uppifrån och fäll ner. Skruvarna måste sticka ut ur det nedre huslocket.
 4. 866886156
 5. Skruva fast alla 6 skruvar med en insexnyckel (NV3) i ordningsföljden 1 till 6 (vridmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Genom att följa ordningsföljden undviker du att huslocket skruvas på snett och att huset inte tätar korrekt. Tips: Om skruvarna ramlar ur från det nedre huslocket, sätt in den långa skruven i skruvhålet nere i mitten och sätt in de 5 korta skruvarna i de skruvhål som är kvar.
 6. 932752908
 7. Sätt lastfrånskiljaren för likström i läge O så att de båda skruvarna blir synliga för monteringen.
 8. Sätt in lastfrånskiljaren för likström ordentligt i anordningen på växelriktaren. Lastfrånskiljaren för likström måste fortfarande stå i läge O och vara riktad så att skruvarna är över gängorna.
 9. 932753292
 10. Skruva fast de båda skruvarna med en insexnyckel (NV3) (vridmoment 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Sätt lastfrånskiljaren för likström i läge I.
 13. Koppla in dvärgbrytaren för alla 3 faserna.
 14. Alla 3 lysdioderna börjar lysa startfasen inleds. Startfasen kan vara i flera minuter.
 15. Den gröna lysdioden lyser. Matardriften börjar.
 16. Om den gröna lysdioden fortfarande blinkar efter en stund, har ännu inte tillkopplingsvillkoren för matardriften uppfyllts. Så snart villkoren för matardriften är uppfyllda, börjar växelriktaren med matardriften och beroende på tillgänglig effekt lyser den gröna lysdioden konstant eller pulserar.
 17. Om den röda lysdioden lyser föreligger en händelse. Ta reda på vilken händelse som har inträffat och vidtag eventuellt åtgärder.