De omvormer in bedrijf stellen


Vakman

Voorwaarden:

 • De omvormer moet correct gemonteerd zijn.
 • De leidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd en geïnstalleerd zijn.
 • Alle kabels moeten correct aangesloten zijn.
 • Alle niet benodigde DC-ingangen moeten met de bijbehorende DC-connectoren en afdichtpluggen zijn afgesloten.
 • De landspecifieke gegevensrecord moet juist zijn ingesteld voor het desbetreffende land of gebruiksdoel.
 • Niet gebruikte openingen in de behuizing moeten worden afgesloten. Daarvoor kunnen de af fabriek gemonteerde blindstoppen worden gebruikt.

Werkwijze:

 1. Zorg ervoor dat de AC-kabel zo wordt gelegd dat deze niet door de scheidingswand van de onderste behuizingsdeksel kan worden beschadigd.
 2. 866885772
 3. Plaats de bovenkant van de onderste behuizingsdeksel in de behuizing en klap de deksel naar beneden. Daarbij moeten de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel steken.
 4. 866886156
 5. Draai alle 6 schroeven met een inbussleutel (SW 3) vast in de volgorde 1 t/m 6 (koppel: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Door de volgorde aan te houden, voorkomt u dat de behuizingsdeksel scheef komt te zitten en de behuizing niet volledig wordt afgedicht. Tip: plaats de lange schroef in het schroefgat onderin het midden en de 5 korte schroeven in de overige schroefgaten als de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel vallen.
 6. 932752908
 7. Zet de DC-lastscheider in de stand O zodat de beide schroeven zichtbaar zijn voor de montage.
 8. Plaats de DC-lastscheider stevig in de inrichting van de omvormer. Daarbij moet de DC-lastscheider in de stand O blijven staan en moeten de schroeven boven de schroefdraden liggen.
 9. 932753292
 10. Draai beide schroeven met een inbussleutel (SW 3) vast (koppel: 2 Nm ± 0,2 Nm).
 11. 853650572
 12. Zet de DC-lastscheider in de stand I.
 13. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar van alle 3 de fasen in.
 14. Alle 3 de leds gaan branden en de startfase begint. De startfase kan enkele minuten duren.
 15. De groene led brandt. Het terugleverbedrijf begint.
 16. Wanneer de groene led nog steeds knippert, is nog niet voldaan aan de inschakelvoorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf is voldaan, begint de omvormer met het terugleverbedrijf en afhankelijk van het beschikbare vermogen brandt de groene led continu of hij pulseert.
 17. Als de rode led brandt, is een incident opgetreden. Zoek uit wat is gebeurd en neem eventueel maatregelen.