FV dizenin bağlanması


Uzman elektrikçi

UYARI

İşletim esnasında DC tarafındaki toprak kaçağı nedeniyle eviricinin hasar görmesi

Ürünün transformatörsüz topolojisi nedeniyle DC tarafındaki toprak kaçağı, işletim esnasında tamir edilmez hasarlara yol açabilir. Hatalı ya da zarar görmüş bir DC kurulumu yüzünden üründe meydana gelen hasarlar garanti kapsamında yer almaz. Üründeki koruma tertibatı, sadece başlatma işlemi esnasında toprak kaçağının mevcut olup olmadığını denetler. İşletim esnasında ürün korunmamaktadır.

 1. DC kurulumunun doğru yapıldığına ve işletim esnasında toprak kaçağının söz konusu olmadığına emin olun.

UYARI

Eviricinin, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi

FV modüllerin açık devre gerilimleri eviricinin maksimum giriş gerilimini aşıyorsa evirici aşırı gerilim nedeniyle zarar görebilir.

 1. FV modüllerin açık devre gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimini aşarsa eviriciye hiçbir FV diziyi bağlamayın ve FV sistemin tasarımını gözden geçirin.

İHTAR

Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

UYARI

Kontak temizleyiciler veya diğer temizlik maddelerinin kullanımı nedeniyle, DC bağlantı fişlerinde hasar oluşumu

Bazı kontak temizleyicilerin veya diğer temizlik maddelerinin içinde, DC bağlantı fişlerinin plastiğini aşındıran maddeler bulunabilir.

 1. DC bağlantı fişlerinde, kontak temizleyiciler veya diğer temizlik maddeleriyle işlem yapmayın.

İşlem şekli:

 1. Devre kesici anahtarın 3 fazının da ayrılmış ve yeniden devreye girmeye karşı emniyete alınmış olduğundan emin olun.
 2. FV dizede hiç topraklama bulunmadığından emin olun.
 3. DC bağlantı fişlerinin doğru kutuplandığını kontrol edin.
 4. DC bağlantı fişlerinin yanlış kutuplanmış bir DC kablosuyla donatılmış olması halinde, DC bağlantı fişlerini yeniden yapılandırın. Burada DC kablosunun, DC bağlantı fişi ile daima aynı polaritede olması zorunludur.

 5. DİKKAT

  Entegre dizi sigortalı kutupları yanlış DC kabloların bağlanması durumunda yangın tehlikesi

  Bir bağlantı terminaline entegre dizi sigortalı kutupları yanlış DC kabloların bağlanması durumunda yangın meydana gelebilir. Bunun sonucunda yanık kaynaklı yaralanmalar ve eviricide hasar oluşabilir.

  1. Entegre dizi sigortalı tüm DC kablolarının kutuplarının doğru olduğunu kontrol edin.
 6. FV dizenin açık devre geriliminin, eviricinin maksimum giriş geriliminin üzerine çıkmadığından emin olun.
 7. Yapılandırılmış DC bağlantı fişlerini eviriciye bağlayın.
 8. DC bağlantı fişleri duyulacak şekilde yerine oturur.
 9. Kullanılmayan DC bağlantı fişlerinde sıkıştırma kilidini aşağıya bastırın ve kavrama somununu dişe kadar itin.
 10. 853440396
 11. Yalıtım tapasını DC bağlantı fişine takın.
 12. 853441164
 13. Yalıtım tapası takılmış olan DC bağlantı fişlerini, eviricinin ilgili DC girişlerine takın.
 14. DC bağlantı fişleri duyulacak şekilde yerine oturur.
 15. Yalıtım tapası takılmış DC bağlantı fişlerinin sıkı oturduğunu kontrol edin.