Aurinkokennojärjestelmän liittäminen


Ammattiehenkilöstö

HUOMIO

Tasajännitepuolen maasulku vaurioittaa invertteriä käytön aikana

Laitteen muuntajaa sisältämätön rakenne voi aiheuttaa ei-korjattavissa olevia vaurioita, jos tasavirtapuolella ilmenee käytön aikana maasulkuja Takuu ei kata virheellisen tai vaurioituneen tasavirtajärjestelmän laitteeseen aiheuttamia vaurioita. Laite on varustettu suojalaitteella, joka tarkastaa ainoastaan käynnistyksen yhteydessä maasulun mahdollisuuden. Laite ei ole käytön aikana suojattu.

 1. Varmista, että tasavirta-asennus on tehty oikein ja ettei käytön aikana ilmene maasulkua.

HUOMIO

Ylijännite tuhoaa invertterin

Kun aurinkokennomoduulin tyhjäkäyntijännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, ylijännite voi tuhota invertterin.

 1. Kun aurinkokennomoduulin tyhjäkäyntijännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, älä liitä invertteriin aurinkokennoketjuja ja tarkista aurinkokennojärjestelmän mitoitus.

VAROITUS

Sähköisku voi olla hengenvaarallinen, jos ylijännite tuhoaa mittarin

Ylijännite voi vaurioittaa mittaria ja aiheuttaa mittarin kotelon jännitteisyyden. Mittarin jännitteenalaisen kotelon koskettaminen aiheuttaa sähköiskun takia kuoleman tai hengenvaarallisia vammoja.

 1. Käytä ainoastaan mittareita, joiden tasavirran tulojännitealue on vähintään 1000 V tai korkeampi.

HUOMIO

Kontaktipuhdistajien tai muiden puhdistusaineiden käyttö vaurioittaa tasavirtapistokkeita

Eräät kontaktipuhdistajat tai muut puhdistusaineet voivat sisältää aineita, jotka liuottavat tasavirtapistokkeiden muovin.

 1. Tasavirtapistokkeita ei saa käsitellä kontaktipuhdistajilla eikä muilla puhdistusaineilla.

Toimintaohjeet:

 1. Varmista, että kaikkien 3 vaiheen johtosuojakytkin on kytketty pois päältä ja että sen uudelleenkytkentä on estetty.
 2. Varmista, ettei aurinkokennojärjestelmässä ole maasulkua.
 3. Tarkista, ovatko tasavirtapistokkeiden navat oikein päin.
 4. Jos tasavirtakaapelilla varustetun tasavirtapistokkeen napa on väärin, konfiguroi tasavirtapistokkeet uudelleen. Tasavirtakaapelilla täytyy olla aina sama napaisuus kuin tasavirtapistokkeella.

 5. VARO

  Tulipalonvaara liitettäessä integroidulla ketjusuojauksella varustettuja väärin navoitettuja DC-kaapeleita

  Väärin navoitettujen DC-kaapeleiden, joissa on integroituna ketjusuojaus, liittäminen liittimeen voi aiheuttaa tulipalon. Se voi aiheuttaa palovammoja ja invertterin vaurioitumisen.

  1. Tarkasta, että kaikkien DC-kaapeleiden, joissa on integroituna ketjusuojaus, navat ovat oikein päin.
 6. Varmista, ettei aurinkokennojärjestelmän tyhjäkäyntijännite ylitä invertterin enimmäistulojännitettä.
 7. Liitä asennetut tasavirtapistokkeet inverttereihin.
 8. Tasavirtapistokkeet napsahtavat kuuluvasti paikoilleen.
 9. Paina lukitussanka alas tarpeettomien tasavirtapistokkeiden yhteydessä ja työnnä liitosmutteri kierteeseen.
 10. 853440396
 11. Kytke tiivistetulppa tasavirtapistokkeeseen.
 12. 853441164
 13. Kytke tiivistetulpilla varustetut tasavirtapistokkeet invertteriin asiaankuuluviin tasavirtatuloihin.
 14. Tasavirtapistokkeet napsahtavat kuuluvasti paikoilleen.
 15. Varmista, että tiivistetulpilla varustetut tasavirtapistokkeet tulevat tiukasti kiinni.