Tilslutning af PV-generator


Fagmand

BEMÆRK

Beskadigelse af omformeren som følge af DC-jordslutning under driften

På grund af produktets topologi uden transformator kan DC-jordslutninger under driften føre til irreparable skader. Skader på produktet, der sker på grund af en forkert eller beskadiget DC-installation er ikke dækket af garantien. Produktet er udstyret med en beskyttelsesanordning, der udelukkende under startprocessen kontrollerer, om der foreligger en jordslutning. Under driften er produktet ikke beskyttet.

 1. Sørg for, at DC-installationen er korrekt udført, og at der ikke opstår nogen jordslutning under driften.

BEMÆRK

Ødelæggelse af omformeren på grund af overspænding

Hvis PV-modulernes tomgangsspænding overskrider omformerens maksimale indgangsspænding, så kan omformeren ødelægges af overspænding.

 1. Hvis PV-modulernes tomgangsspænding overskrider omformerens maksimale indgangsspænding, må der ikke tilsluttes PV-strenge til omformeren, og dimensioneringen af PV-anlægget skal kontrolleres.

ADVARSEL

Livsfare på grund af elektrisk stød, hvis et måleudstyr ødelægges af overspænding

En overspænding kan beskadige måleudstyr og medføre spænding på måleudstyrets kabinet. Det medfører elektrisk stød og død eller livsfarlige kvæstelser at berøre kabinettet på måleudstyret, der er under spænding.

 1. Der må kun anvendes måleudstyr med et DC-indgangsspændingsområde på op til mindst 1000 V eller højere.

BEMÆRK

Beskadigelse der DC-stikforbinderne ved at anvende kontaktrengøringsmidler eller andre rengøringsmidler

I nogle kontaktrengøringsmidler eller andre rengøringsmidler kan der være indeholdt stoffer, der ødelægger DC-stikforbindernes kunststof.

 1. Behandl ikke DC-stikforbinderne med kontaktrengøringsmidler eller andre rengøringsmidlerne.

Fremgangsmåde:

 1. Det skal sikres, at belastningsafbryderen er slået fra på alle 3 faser og sikret mod genindkobling.
 2. Sørg for, at der ikke foreligger en jordslutning i PV-generatoren.
 3. Kontrollér, om DC-stikforbinderne har den korrekte polaritet.
 4. Hvis DC-stikforbinderen er udstyret med et DC-kabel med forkert polaritet, skal DC-stikforbinderen konfigureres igen. DC-kablet skal altid have den samme polaritet som DC-stikforbinderen.

 5. FORSIGTIG

  Brandfare ved tilslutning af polombyttede DC-kabler med integreret string-sikring

  Ved tilslutning af polombyttede DC-kabler med integreret string-sikring på en tilslutningsklemme kan der opstå brand. Kvæstelser på grund af forbrænding og beskadigelse af omformeren kan være konsekvensen.

  1. Kontrollér alle DC-kabler med integreret string-sikring for korrekt polaritet.
 6. Kontrollér, at PV-generatorens tomgangsspænding ikke overstiger omformerens maksimale indgangsspænding.
 7. Tilslut de tilpassede DC-stikforbindere til omformeren.
 8. DC-stikforbinderne går hørbart i indgreb.
 9. Tryk klembøjlen på de DC-stikforbindere, som ikke benyttes, ned, og skub omløbermøtrikken ind til gevindet.
 10. 853440396
 11. Sæt tætningsproppen ind i DC-stikforbinderen.
 12. 853441164
 13. Sæt DC-stikforbinderne med tætningspropper ind i de tilhørende DC-indgange på omformeren.
 14. DC-stikforbinderne går hørbart i indgreb.
 15. Kontrollér, at DC-stikforbinderne med tætningspropperne sidder fast.