PV-generator aansluiten


Vakman

LET OP

Beschadiging van de omvormer door een aardlek aan de DC-zijde tijdens bedrijf

Vanwege de transformatorloze topologie van het product kan het optreden van aardlekken aan de DC-zijde tijdens bedrijf onherstelbare schade veroorzaken. Schade aan het product door een verkeerde of beschadigde DC-installatie wordt niet door de garantie gedekt. Het product is van een beveiligingsinrichting voorzien, die uitsluitend tijdens het starten controleert, of een aardlek aanwezig is. Tijdens bedrijf is het product niet beveiligd.

 1. Waarborgt, dat de DC-installatie correct is uitgevoerd en er geen aardlek tijdens bedrijf optreedt.

LET OP

Onherstelbare schade aan de omvormer door te hoge spanning

Als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt, kan de omvormer door overspanning onherstelbaar beschadigd raken.

 1. Sluit geen PV-strings op de omvormer aan en controleer de configuratie van de PV-installatie als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

 1. Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

LET OP

Beschadiging van DC-connectoren door gebruik van contactreinigers of andere reinigingsmiddelen

In sommige contactreinigers of andere reinigingsmiddelen zijn stoffen aanwezig die het kunststof van de DC-connector aantasten.

 1. Gebruik geen contactreinigers of andere reinigingsmiddelen voor de DC-connectoren.

Werkwijze:

 1. Zorg ervoor dat de leidingbeveiligingsschakelaar van alle drie de fasen is uitgeschakeld en tegen opnieuw inschakelen is beveiligd.
 2. Controleer of een aardlek aanwezig is in de PV-generator.
 3. Controleer of de DC-connectoren de juiste polariteit hebben.
 4. Als de DC-connector met een DC-kabel van een verkeerde polariteit is verbonden, moet de DC-connector opnieuw worden geconfigureerd. Daarbij moet de DC-kabel altijd dezelfde polariteit hebben als de DC-connector.

 5. VOORZICHTIG

  Brandgevaar bij aansluiting van verkeerd gepoolde DC-kabels met geïntegreerde stringzekering

  Bij de aansluiting van verkeerd gepoolde DC-kabels met geïntegreerde stringzekering op een aansluitklem kan brand ontstaan. Lichamelijk letsel door verbranding en beschadiging van de omvormer kunnen het gevolg zijn.

  1. Alle DC-kabels met geïntegreerde stringzekering op correcte polariteit controleren.
 6. Zorg ervoor dat de nullastspanning van de PV-generator niet de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt.
 7. Sluit de geconfectioneerde DC-connectoren aan op de omvormer.
 8. De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.
 9. Druk de klembeugel bij de niet benodigde DC-connectoren naar beneden en schuif de wartelmoer naar de schroefdraad
 10. 853440396
 11. Steek de afdichtpluggen in de DC-connector.
 12. 853441164
 13. Steek de DC-connectoren met afdichtpluggen in de bijbehorende DC-ingangen op de omvormer.
 14. De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.
 15. Controleer of de DC-connectoren met afdichtpluggen stevig vastzitten.