PV-generátor csatlakoztatása


Szakember

FIGYELEM

Az inverter károsodása üzem közben bekövetkező DC-oldali földzárlat miatt

Az üzem közben bekövetkező DC-oldali földzárlatok helyrehozhatatlan károkhoz vezethetnek a termék transzformátor nélküli topológiája miatt. A garancia nem fedezi azokat a károkat, amelyek hibás vagy helytelen DC-telepítés miatt keletkeznek a termékben. A termék olyan védőszerkezettel van ellátva, amely kizárólag az indítási folyamat közben ellenőrzi, hogy van-e földzárlat. Üzem közben nincs védve a termék.

 1. Győződjön meg arról, hogy a DC-telepítés megfelelő volt és üzem közben nem léphet fel földzárlat.

FIGYELEM

Az inverter meghibásodása túlfeszültség miatt

Ha a PV-modulok üresjárati feszültsége meghaladja az inverter maximális bemeneti feszültségét, akkor az inverter túlfeszültség miatt tönkremehet.

 1. Amennyiben a PV-modulok üresjárati feszültsége meghaladja az inverter maximális bemeneti feszültségét, ne csatlakoztasson PV-füzéreket az inverterre és ellenőrizze a PV-rendszer kialakítását.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés általi életveszély valamely mérőműszer túlfeszültség miatti meghibásodása esetén

A túlfeszültség károsíthatja a mérőműszereket, és ennek következtében előfordulhat, hogy a mérőműszer háza feszültség alatt áll. A feszültség alatt álló mérőműszerház megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Csak olyan mérőműszereket szabad használni, amelyek DC bemeneti feszültsége legalább 1000 V vagy annál magasabb.

FIGYELEM

A DC-csatlakozók károsodása kontakttisztítók vagy más tisztítószerek használata miatt

Egyes kontakttisztítók vagy más tisztítószerek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lebontják a DC-csatlakozók műanyag részeit.

 1. Ne tisztítsa a DC-csatlakozókat kontakttisztítókkal vagy más tisztítószerekkel.

Eljárás:

 1. Kapcsolja ki mind a 3 fázis vezetékvédő kapcsolóját és biztosítsa őket a visszakapcsolás ellen.
 2. A PV-generátorban nem lehet földzárlat.
 3. Ellenőrizze, hogy a DC-csatlakozók polaritása megfelelő-e.
 4. Konfigurálja újra a DC-csatlakozót, ha a DC-csatlakozó helytelen polaritású DC-kábellel van ellátva. A DC-kábelnek mindig a DC-csatlakozóval azonos polaritásúnak kell lennie.

 5. VIGYÁZAT

  Égésveszély az integrált sztring-biztosítóval rendelkező DC kábelek fordított csatlakoztatása esetén

  Ha az integrált sztring biztosítóval rendelkező DC kábeleket fordítva csatlakoztatja a csatlakozó kapocsra, tűz keletkezhet. Ez égési sérülésekhez és az inverter károsodásához vezethet.

  1. Ellenőrizze az összes sztring biztosítóval rendelkező DC kábel helyes polaritását.
 6. Biztosítsa, hogy a PV-generátor üresjárati feszültsége ne haladja meg az inverter maximális bemeneti feszültségét.
 7. Csatlakoztassa a konfekcionált DC-csatlakozókat az inverterhez.
 8. A DC-csatlakozók hallhatóan rögzülnek.
 9. Nyomja le a szorítókengyelt a nem használt DC-csatlakozóknál és tolja a menetig a hollandi anyát.
 10. 853440396
 11. Dugja be a tömítődugót a DC-csatlakozóba.
 12. 853441164
 13. Dugja be a DC-csatlakozókat a tömítődugókkal az inverter megfelelő DC-bemeneteibe.
 14. A DC-csatlakozók hallhatóan rögzülnek.
 15. Győződjön meg arról, hogy a DC-csatlakozók és a tömítődugók fixen illeszkednek.