Interface og funktioner


Omformeren kan være udstyret med følgende interfaces og funktioner, eller de kan eftermonteres:

SMA Speedwire/Webconnect

Omformeren er som standard udstyret med SMA Speedwire/Webconnect. SMA Speedwire/Webconnect er en kommunikationsform, der er baseret på ethernet-standarden. I den forbindelse muliggøres en omformeroptimeret 10/100 Mbit-dataoverførsel mellem Speedwire-enheder i PV-anlæg og softwaren Sunny Explorer. Webconnect-funktionen giver mulighed for direkte dataoverførsel mellem omformere i et lille anlæg og internetportalen Sunny Portal uden ekstra kommunikationsenhed og for maks. 4 omformere pr. Sunny Portal-anlæg. I store anlæg foretages dataoverførslen mellem omformere og internetportalen Sunny Portal via SMA Cluster Controller. Du har adgang til dit Sunny Portal-anlæg via alle computere med internetforbindelse.

Webconnect gør det muligt for PV-anlæg, der anvendes i Italien, at tilkoble eller afbryde omformeren fra det offentlige elnet og at fastlægge frekvensgrænserne, der skal anvendes, ved hjælp af IEC61850-GOOSE-beskeder.

Modbus

Produktet er udstyret med et Modbus-interface. Modbus-interfacet er som standard deaktiveret og skal konfigureres ved behov.

Modbus-interfacet til de understøttede SMA-produkter er konstrueret til industriel brug via f.eks. SCADA-systemer og skal løse følgende opgaver:

  • Fjernstyret anmodning om måleværdier

  • Fjernstyret indstilling af driftsparametre

  • Standardindstillinger af nominelle værdier til anlægsstyringen

RS485-interface

Via RS485-interfacet kan omformeren kommunikere trådforbundet med specielle SMA-kommunikationsprodukter (informationer om understøttede SMA-produkter, se www.SMA-Solar.com). RS485-interfacet kan opgraderes og kan anvendes i omformeren i stedet for SMA Speedwire/Webconnect-interfacet.

Netsystemtjenester

Produktet har funktioner, som muliggør netsystemtjenester.

Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. virkeeffektbegrænsning) via driftsparametrene.

SMA Power Control Module

SMA Power Control Module giver omformeren mulighed for at håndtere netsystemtjenester og har endvidere et multifunktionsrelæ (informationer vedrørende montering og konfiguration findes i installationsvejledningen til SMA Power Control Module). SMA Power Control Module kan eftermonteres.

Multifunktionsrelæ

Multifunktionsrelæet kan konfigureres til forskellige driftsformer. Multifunktionsrelæet bruges f.eks. til til- og frakobling af fejlmelderne (informationer vedrørende montering og konfiguration findes i installationsvejledningen til multifunktionsrelæet). Multifunktionsrelæet kan eftermonteres.

SMA ShadeFix

Omformeren er udstyret med skyggehåndteringen SMA ShadeFix. SMA ShadeFix benytter en intelligent MPP-tracking til at finde arbejdspunktet med den højeste effekt i tilfælde af skygge. Med SMA ShadeFix benytter omformeren altid det bedst mulige energiudbud fra PV-modulerne, så produktionen i anlæg i skygge øges. SMA ShadeFix er som standard aktiveret. SMA ShadeFix' tidsinterval er som standard 6 minutter. Det betyder, at omformeren søger efter det optimale arbejdspunkt hvert 6. minut. Afhængigt af anlægs- og skyggesituation kan det give mening at tilpasse tidsintervallet.

Overspændingsafleder type II

Overspændingsaflederne begrænser farlig overspænding. Overspændingsaflederne type II kan eftermonteres.

Q on Demand 24/7

Omformeren kan ved hjælp af Q on Demand 24/7 stille den reaktive effekt til rådighed hele døgnet i hele enhedskredsen.

Integrated Plant Control

Omformeren kan ved hjælp af Integrated Plant Control afbilde Q(U)-karakteristikken, der er indstillet af nettets ejer uden at måle på nettilslutningspunktet. Omformeren kan efter aktivering af funktionen automatisk kompensere for driftsmidler, der er tilsluttet mellem omformer og nettilslutningspunkt (informationer om anlægskonfigurationen findes i Teknisk information "Integrated Plant Control" på www.SMA-Solar.com).

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected er en gratis overvågning af produktet via Sunny Portal. Den driftsansvarlige og fagmænd informeres automatisk og proaktivt om opståede hændelser i produktet via SMA Smart Connected.

SMA Smart Connected aktiveres under registreringen i Sunny Portal. For at kunne bruge SMA Smart Connected skal produktet være permanent forbundet med Sunny Portal og den driftsansvarliges og fagmændenes data være aktuelle samt gemt i Sunny Portal.