Arabirimler ve fonksiyonları


Evirici, şu arabirimler ve fonksiyonlarla donatılmış olabilir veya sonradan donatılabilir:

SMA Speedwire/Webconnect

Evirici, standart olarak bir SMA Speedwire/Webconnect ile donatılmıştır. SMA Speedwire/Webconnect, Ethernet standardı tabanlı bir iletişim yöntemidir. Bu iletişim yönteminde, FV sistemlerindeki Speedwire cihazları ile Sunny Explorer yazılımı arasında eviriciler için optimize edilmiş 10/100 Mbit veri aktarım hızı mümkün kılınmaktadır. Webconnect fonksiyonu, ilave iletişim cihazına gerek duyulmadan ve her bir Sunny Portal sistemindeki en fazla 4 adet evirici için küçük bir sistemdeki eviriciler ile Sunny Portal internet portalı arasında doğrudan veri aktarımını mümkün kılmaktadır. Büyük sistemlerde eviriciler ile Sunny Portal internet portalı arasındaki veri aktarımı SMA Cluster Controller üzerinden gerçekleşmektedir. Sunny Portal sisteminize her bilgisayar üzerinden internet bağlantısı ile erişebilirsiniz.

Webconnect İtalya'da işletilen FV sistemler için, eviricinin kamusal elektrik şebekesine bağlanmasına veya ayrılmasına ve kullanılabilir frekans sınırlarının IEC61850-GOOSE mesajları yardımıyla belirlenmesine olanak tanır.

Modbus

Ürün, bir Modbus arabirimi ile donatılmıştır. Modbus arabirimi standart olarak devre dışıdır ve gerektiğinde konfigüre edilmelidir.

Desteklenen SMA ürünlerinin Modbus arabirimi örn., SCADA sistemleri gibi sistemler için endüstriyel kullanım amacıyla tasarlanmış olup, aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

  • Ölçüm değerlerinin uzaktan kumandalı sorgulanması

  • İşletim parametrelerinin uzaktan kumandalı ayarlanması

  • Sistem kumandasıyla ilgili nominal değerlerin verilmesi

RS485 arabirimi

RS485 arabirimi üzerinden evirici, özel SMA haberleşme ürünleri ile kablo bağlantılı olarak haberleşebilir (Desteklenen SMA ürünleriyle ilgili bilgiler için www.SMA-Solar.com adresine bakın). RS485 arabirimi sonradan takılabilir ve eviricide SMA Speedwire/Webconnect arabiriminin yerine kullanılabilir.

Grid management

Ürün, şebeke yönetim hizmetlerini mümkün kılan fonksiyonlarla donatılmıştır.

Şebeke işletmecisinin koşullarına göre fonksiyonları (örn. aktif güç sınırlaması), çalışma parametreleri yardımıyla etkinleştirip ayarlayabilirsiniz.

SMA Power Control Module

SMA Power Control Module, eviricinin şebeke yönetim hizmetlerini dönüştürmesini mümkün kılar ve ek bir çok fonksiyonlu röle üzerinden hizmet verir (Montaj ve yapılandırmayla ilgili bilgiler için bakın, SMA Power Control Module Kurulum Kılavuzu). SMA Power Control Module sonradan donatılabilir.

Çok fonksiyonlu röle

Çok fonksiyonlu röleyi, çeşitli işletim türleri için yapılandırabilirsiniz. Çok fonksiyonlu röle, örneğin arıza bildiricilerin çalıştırılması ve kapatılması için kullanılır (Montaj ve yapılandırmayla ilgili bilgiler için, çok fonksiyonlu röle kurulum kılavuzuna bakın). Çok fonksiyonlu röle sonradan donatılabilir.

SMA ShadeFix

Evirici bir SMA ShadeFix gölgelendirme yönetimi ile donatılmıştır. SMA ShadeFix, gölgelenmeler durumunda en yüksek güçlü çalışma noktasını bulmak için akıllı MPP Tracking kullanmaktadır. SMA ShadeFix ile evirici, gölgede kalan sistemlerdeki üretimi arttırmak için her zaman FV modüllerinin mümkün en iyi enerji miktarını kullanmaktadır. SMA ShadeFix, standart olarak etkinleştirilmiştir. SMA ShadeFix zaman aralığı standart olarak 6 dakikadır. Bunun anlamı, evirici her 6 dakikada bir en uygun çalışma noktasını arar. Sisteme ve gölgelendirme durumuna bağlı olarak zaman aralığının ayarlanması mantıklı olabilir.

Tip II yüksek gerilim parafuduru

Yüksek gerilim parafudurları tehlikeli yüksek gerilimleri sınırlar. Tip II yüksek gerilim parafudurları sonradan donatılabilir.

Q on Demand 24/7

Evirici Q on Demand 24/7 yardımıyla, reaktif gücü günün her anında tüm ünite çevrimi üzerinden kullanıma hazır tutabilir.

Integrated Plant Control

Evirici Integrated Plant Control yardımıyla, şebeke operatörü tarafından belirtilen Q(U) karakteristiğini şebekeye bağlantı noktasında ölçüm yapmadan oluşturabilir. Evirici ile şebekeye bağlantı noktasının arasında bağlanmış olan işletim araçları, evirici tarafından otomatik olarak kompanse edilebilir (Sistem konfigürasyonu hakkında bilgiler için bakın: www.SMA-Solar.com adresinde "Integrated Plant Control" teknik bilgisi).

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected, ürünün Sunny Portal üzerinden ücretsiz izlenmesini sağlar. SMA Smart Connected ile işletmeci ve uzman teknik personel, üründeki olaylar hakkında otomatik ve proaktif şekilde bilgilendirilir.

SMA Smart Connected, Sunny Portal'a kayıt sırasında etkinleştirilir. SMA Smart Connected'i kullanmak için, ürünün Sunny Portal'a kesintisiz şekilde bağlı olması, işletmecinin ve uzman teknik personelin Sunny Portal'da kaydedilmiş ve güncel olması gerekir.