Interfaces en functies


De omvormer kan zijn voorzien van of worden uitgebreid met de volgende interfaces en functies:

SMA Speedwire/Webconnect

De omvormer is standaard uitgerust met SMA Speedwire/Webconnect. SMA Speedwire/Webconnect is een op ethernet gebaseerd communicatietype. Hiermee is een voor omvormers geoptimaliseerde 10/100 Mbit-datatransmissie tussen Speedwire-apparaten binnen PV-installaties en de software Sunny Explorer mogelijk. Met de Webconnect-functie is de directe datatransmissie mogelijk tussen omvormers van een kleine installatie en het internetportaal Sunny Portal, zonder extra communicatieapparaat en voor maximaal 4 omvormers per Sunny Portal-installatie. In grote PV-installaties vindt de datatransmissie tussen omvormers en het internetportaal Sunny Portal plaats via de SMA Cluster Controller. Vanaf elke computer hebt u via het internet toegang tot uw Sunny Portal-installatie.

Voor PV-installaties in Italië kan met Webconnect d.m.v. IEC61850-Goose-berichten de koppeling of scheiding van de omvormer aan/van het openbare stroomnet en de vastlegging van de te gebruiken frequentiegrenzen wordt geregeld.

Modbus

Het product is uitgerust met een Modbus-interface. De Modbus-interface is standaard gedeactiveerd en moet naar behoefte worden geconfigureerd.

De Modbus-interface van de ondersteunde SMA-producten is ontworpen voor industrieel gebruik door bijvoorbeeld SDCADA-systemen en heeft de volgende taken:

  • het op afstand opvragen van meetwaarden

  • het op afstand instellen van bedrijfsparameters

  • instellen van richtwaarden voor de gewenste waarden voor de installatiebesturing

RS485-interface

Door middel van de RS485-interface kan de omvormer via een kabel met speciale SMA communicatieproducten communiceren (informatie over ondersteunde SMA producten vindt u op www.SMA-Solar.com). De RS485-interface kan achteraf worden gemonteerd en kan in plaats van de SMA Speedwire/Webconnect-interface in de omvormer worden gebruikt.

Netbeheer

De product beschikt over functies die een bijdrage aan het netbeheer mogelijk maken.

Afhankelijk van de eisen van de netwerkexploitant kunt u de functies (bijv. begrenzing van het werkelijke vermogen) d.m.v. bedrijfsparameters activeren en configureren.

SMA Power Control Module

Met de SMA Power Control Module kan de omvormer een bijdrage leveren aan het energienetbeheer. Bovendien beschikt hij over een multifunctioneel relais (zie de installatiehandleiding van de SMA Power Control Module voor informatie over montage en configuratie). De SMA Power Control Module kan achteraf worden gemonteerd.

Multifunctioneel relais

Het multifunctionele relais kan voor verschillende bedrijfsmodi worden geconfigureerd. Het multifunctionele relais kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van storingsmelders (zie de installatiehandleiding van het multifunctionele relais voor informatie over montage en configuratie). Het multifunctionele relais kan achteraf worden gemonteerd.

SMA ShadeFix

De omvormer is uitgerust met het schaduwmanagement SMA ShadeFix. SMA ShadeFix gebruikt een intelligente MPP-tracking, om bij schaduwvorming het vermogenspunt met het hoogste vermogen te vinden. Met SMA ShadeFix gebruikt de omvormer op elk moment het best mogelijke energieaanbod van de PV-module, om de opbrengst bij installaties met schaduwvorming te doen toenemen. SMA ShadeFix is standaard geactiveerd. Het tijdsinterval van SMA ShadeFix is standaard 6 minuten. Dat betekent, dat de omvormer elke 6 minuten naar het optimale vermogenspunt zoekt. Afhankelijk van de installatie en de schaduwsituatie kan het zinvol zijn, het tijdsinterval aan te passen.

Overspanningsbeveiliging type II

De overspanningsbeveiligingen begrenzen gevaarlijke overspanningen. De overspanningsbeveiliging type II kan achteraf worden gemonteerd.

Q on Demand 24/7

De omvormer kan met Q on Demand 24/7 dag en nacht blindvermogen over de volledige eenheidscirkel beschikbaar stellen.

Integrated Plant Control

De omvormer kan met Integrated Plant Control de door de netwerkexploitant gespecificeerde karakteristieke Q(U)-curve genereren, zonder bij het netaansluitpunt te meten. Apparaten die tussen de omvormer en het netaansluitpunt worden aangesloten, kunnen door de omvormer na de activering van de functie automatisch worden gecompenseerd (zie voor informatie over de configuratie van de installatie de technische informatie "Integrated Plant Control" op www.SMA-Solar.com).

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected is de kosteloze monitoring van de product via Sunny Portal. Dankzij SMA Smart Connected worden exploitant en vakman automatisch en proactief geïnformeerd over optredende events van de product.

SMA Smart Connected wordt tijdens de registratie in Sunny Portal geactiveerd. Om SMA Smart Connected te gebruiken is het nodig, dat de product continu met het Sunny Portal is verbonden en de gegevens van de exploitant en de vakman in Sunny Portal zijn opgenomen en actueel zijn.