Złącza i funkcje


Falownik może posiadać na wyposażeniu następujące złącza i funkcje, które można również doposażyć w przyszłości:

Speedwire/Webconnect firmy SMA

Falownik posiada jako seryjne wyposażenie moduł SMA Speedwire/Webconnect. SMA Speedwire/Webconnect jest technologią komunikacji opartą na standardzie sieci komputerowych Ethernet. Umożliwia ona zoptymalizowaną pod kątem falownika transmisję danych z prędkością 10/100 Mb/s pomiędzy urządzeniami Speedwire w instalacjach fotowoltaicznych a oprogramowaniem Sunny Explorer. Funkcja Webconnect umożliwia bezpośrednią transmisję danych pomiędzy falownikami w małej instalacji fotowoltaicznej składającej się z maks. 4 falowników a portalem internetowym Sunny Portal bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia komunikacyjnego. W dużych instalacjach fotowoltaicznych transmisja danych pomiędzy falownikami a Sunny Portal odbywa się za pomocą SMA Cluster Controller. Użytkownik może uzyskać dostęp do własnej instalacji zarejestrowanej na Sunny Portal z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych eksploatowanych we Włoszech funkcja Webconnect umożliwia podłączenie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej lub odłączenie go od niej oraz określenie częstotliwości granicznych za pomocą wiadomości GOOSE zgodnie z wymogami normy IEC61850.

Modbus

Produkt posiada na wyposażeniu interfejs Modbus. Standardowo interfejs Modbus jest dezaktywowany i aby móc z niego korzystać, należy go skonfigurować.

Interfejs Modbus do podłączania obsługiwanych produktów firmy SMA jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych (np. w systemach SCADA) i ma następujące funkcje:

  • Zdalne wyszukiwanie wartości pomiarowych

  • Zdalne ustawianie parametrów użytkowych

  • Podawanie wartości zadanych do sterowania instalacją

Złącze RS485

Poprzez złącze RS485 falownik może prowadzić komunikację przewodową ze specjalnymi produktami komunikacyjnymi firmy SMA (informacje dotyczące obsługiwanych produktów firmy SMA podane są na stronie internetowej www.SMA-Solar.com). Złącze RS485 może zostać zamontowane w falowniku później zamiast złącza SMA Speedwire/Webconnect.

Grid management

Produkt posiada funkcje, które pozwalają na korzystanie z usług sieciowych.

Te funkcje (np. ograniczenie mocy czynnej) można aktywować i skonfigurować w zależności od wymogów operatora sieci przesyłowej poprzez parametry użytkowe.

SMA Power Control Module

Moduł SMA Power Control Module umożliwia falownikowi realizację usług sieciowych i posiada dodatkowo przekaźnik wielofunkcyjny (informacje dotyczące montażu i konfiguracji zawiera instrukcja instalacji SMA Power Control Module). SMA Power Control Module można zamontować w terminie późniejszym.

Przekaźnik wielofunkcyjny

Przekaźnik wielofunkcyjny można skonfigurować do różnych trybów pracy. Przekaźnik wielofunkcyjny służy przykładowo do włączania i wyłączania sygnalizatorów usterek (informacje dotyczące montażu i konfiguracji zawiera instrukcja instalacji przekaźnika wielofunkcyjnego). Przekaźnik wielofunkcyjny można zamontować w terminie późniejszym.

SMA ShadeFix

Falownik posiada na wyposażeniu funkcję zarządzania zacienieniem SMA ShadeFix SMA ShadeFix wykorzystuje inteligentny układ śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPP), aby w przypadku zacienienia wyszukać punkt roboczy pozwalający osiągnąć maksymalną moc. Dzięki funkcji SMA ShadeFix falownik optymalnie wykorzystuje energię generowaną przed moduły fotowoltaiczne, aby zwiększyć uzyski energii w przypadku zacienienia instalacji. Funkcja SMA ShadeFix Peak jest aktywowana standardowo. Odstęp czasowy działania funkcji SMA ShadeFix wynosi standardowo 6 minut. Oznacza to, że falownik wyszukuje optymalny punkt pracy co 6 minut. W zależności od instalacji i jej zacienienia może być konieczna modyfikacja odstępu czasowego.

Ochronnik przepięciowy typu II

Ochronniki przepięciowe ograniczają niebezpieczne przepięcia. Ochronniki przepięciowe typu II można zamontować w terminie późniejszym.

Q on Demand 24/7

Za pomocą funkcji „Q on Demand 24/7" falownik może dostarczać moc bierną na okrągło.

Integrated Plant Control

Za pomocą funkcji „Integrated Plant Control" falownik może odtworzyć wymaganą przez operatora sieci przesyłowej charakterystykę Q(U) bez wykonywania pomiaru w punkcie przyłączenia do sieci. W przypadku aktywacji tej funkcji falownik zapewnia automatyczną kompensację odbiorników znajdujących się w obwodzie pomiędzy falownikiem a punktem przyłączenia do sieci (informacje na temat konfiguracji instalacji zawiera informacja techniczna „Integrated Plant Control” dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).

SMA Smart Connected

Pakiet SMA Smart Connected umożliwia bezpłatne monitorowanie pracy produktu na portalu Sunny Portal. Dzięki pakietowi SMA Smart Connected użytkownik i specjalista są automatycznie i proaktywnie informowani o wydarzeniach, które wystąpiły w produkcie.

Aktywacja pakietu SMA Smart Connected odbywa się podczas rejestracji na portalu Sunny Portal. Aby móc korzystać z pakietu SMA Smart Connected, produkt musi być stale połączony z portalem Sunny Portal, a ponadto na portalu muszą być zapisane aktualne dane użytkownika i specjalisty.