Interfészek és funkciók


Az inverter a következő interfészekkel és funkciókkal rendelkezhet vagy szerelhető fel utólag:

SMA Speedwire/Webconnect

Az inverter alapfelszereltségéhez tartozik az SMA Speedwire/Webconnect. Az SMA Speedwire/Webconnect egy Ethernet-szabványon alapuló kommunikációs mód. Ennek során a PV-rendszerek Speedwire-készülékei és a Sunny Explorer szoftver közt 10/100 Mbit-es, inverter-optimalizált adatátvitelre kerül sor. A Webconnect-funkció kis rendszerek inverterei és a Sunny Portal közt közvetlen adatátvitelt tesz lehetővé kiegészítő kommunikációs eszköz nélkül, a Sunny Portal egyes rendszerei esetében legfeljebb 4 inverter számára. Nagy rendszereknél az SMA Cluster Controller biztosítja az inverterek és a Sunny Portal közti adatátvitelt. A Sunny Portal-on regisztrált berendezéséhez internetkapcsolattal rendelkező számítógépről férhet hozzá.

A Webconnect az Olaszországban működtetett PV-rendszerek számára lehetővé teszi az inverterek rákapcsolását vagy lekapcsolását a közcélú villamos hálózatról, továbbá az alkalmazott frekvenciahatárok meghatározását IEC61850-GOOSE üzenetek segítségével.

Modbus

A termék Modbus-interfésszel rendelkezik. A Modbus-interfész alapesetben inaktív, szükség esetén konfigurálni kell.

A támogatott SMA termékek Modbus-interfésze ipari, pl. SCADA-rendszereken keresztüli, felhasználásra készült és a következő feladatokat látja el:

  • Mért értékek távirányított lekérdezése

  • Üzemi paraméterek távirányított beállítása

  • Előírt értékek megadása a berendezés vezérléséhez

RS485-interfész

Az RS485-interfészen keresztül az inverter vezetékes úton speciális SMA kommunikációs termékekkel tud kommunikálni (a támogatott SMA termékekre vonatkozó információkhoz lásd: www.SMA-Solar.com). Az RS485-interfész utólag is felszerelhető, és ezzel helyettesíthető az SMA Speedwire/Webconnect interfész az inverteren.

Hálózati rendszerszolgáltatások

A termék hálózati rendszerszolgáltatásokat lehetővé tevő funkciókkal van ellátva.

A hálózat üzemeltetőjének követelményétől függően a funkciókat (pl. hatásos teljesítmény korlátozása) az üzemi paraméterekkel aktiválhatja és konfigurálhatja.

SMA Power Control Module

Az SMA Power Control Module segítségével az inverter biztosítani tudja a hálózati rendszerszolgáltatásokat, emellett a modul multifunkciós relével rendelkezik (a beszerelésre és a konfigurációra vonatkozó információkhoz lásd az SMA Power Control Module telepítési útmutatóját). Az SMA Power Control Module utólag is felszerelhető.

Multifunkciós relé

A multifunkciós relé különböző üzemmódokra konfigurálható. A multifunkciós relé például hibajelzők be- és kikapcsolására használható (a beszerelésre és konfigurációra vonatkozó tájékoztatót lásd a multifunkciós relé szerelési útmutatójában). A multifunkciós relé utólag is felszerelhető.

SMA ShadeFix

Az inverter ShadeFix árnyékoláskezelővel rendelkezik. Az SMA ShadeFix intelligens MPP-követő rendszert használ annak érdekében, hogy árnyékolás esetén megtalálja a legmagasabb teljesítményű munkapontot. Az SMA ShadeFix kezelőnek köszönhetően az inverter mindig a PV-modul legjobb energiateljesítményét használja az árnyékolt rendszerek hozamának növelése érdekében. Az SMA ShadeFix alapbeállításként aktív. Az SMA ShadeFix időintervalluma alapbeállításként 6 perc. Ez azt jelenti, hogy az inverter minden 6 percben rákeres az optimális munkapontra. A rendszertől és az árnyékolási helyzettől függően ésszerű lehet módosítani az időintervallumot.

II. típusú túlfeszültség-levezető

A túlfeszültséglevezetők csökkentik a veszélyes túlfeszültségeket. A II. típusú túlfeszültséglevezetők utólag is felszerelhetők.

Q on Demand 24/7

Az inverter a Q on Demand 24/7 segítségével folyamatosan a teljes egységkörön meddő teljesítményre képes.

Integrated Plant Control

Az inverter az Integrated Plant Control segítségével le tudja képezni a hálózat üzemeltetője által előírst Q(U) jelleggörbét a hálózati csatlakozási ponton való mérés nélkül. Az inverter és hálózati csatlakozási pont közé szerelt üzemi eszközöket az inverter automatikusan kompenzálja a funkció aktiválása után (a rendszer konfigurációjára vonatkozó tájékoztatást lásd az "Integrated Plant Control" műszaki tájékoztatóban a www.SMA-Solar.com honlapon).

SMA Smart Connected

Az SMA Smart Connected díjmentesen felügyeli a terméket a Sunny Portal-on keresztül. Az SMA Smart Connected automatikusan és proaktív módon tájékoztatja az üzemeltetőket és szakembereket a termék bekövetkező eseményeiről.

Az SMA Smart Connected aktiválása a Sunny Portal-on való regisztráció közben történik. Az SMA Smart Connected használatához állandó kapcsolatra van szükség a termék és a Sunny Portal között, és az üzemeltetők és szakemberek Sunny Portal-on tárolt adatainak naprakésznek kell lenniük.