Gränssnitt och funktioner


Växelriktaren kan vara försedd med eller i efterhand förses med följande gränssnitt och funktioner:

SMA Speedwire/Webconnect

Växelriktaren är som standard försedd med SMA Speedwire/Webconnect. SMA Speedwire/Webconnect är en kommunikationstyp som bygger på ethernet-standard. Här är det möjligt med en växelriktaroptimerad dataöverföring på 10/100 Mbit mellan Speedwire-enheter i PV-anläggningar och Software Sunny Explorer. WebConnect-funktionen möjliggör direkt dataöverföring mellan växelriktaren i en liten anläggning och internetportalen Sunny Portal utan ytterligare kommunikationsenhet och för maximal 4 växelriktare beroende av Sunny Portal-system. I stora system sker dataöverföringen mellan växelriktare och internetportalen Sunny Portal via SMA Cluster Controller. På Sunny Portal-systemet går det att alla datorer med internetanslutning.

För PV-system som drivs i Italien kan WebConnect koppla eller skilja växelriktaren till/från det allmänna elnätet och med hjälp av IEC61850-GOOSE-meddelanden fastställa vilka frekvensgränser som ska användas.

Modbus

Produkten är utrustad med ett gränssnitt för Modbus. Gränssnittet för Modbus är avaktiverat som standard och kan behöva konfigureras.

Modbus-gränssnittet för understödda SMA-produkter är avsett för industriell användning t.ex. med SCADA-system och har följande uppgifter:

  • Fjärrstyrd avläsning av mätvärden

  • Fjärrstyrd inställning av driftsparametrar

  • Börvärde för systemkontroll

RS485-gränssnitt

Via RS485-gränssnitt kan växelriktaren kommunicera trådbundet med speciella SMA kommunikationsprodukter (för information om SMA-produkter som stöds hänvisas till www.SMA-Solar.com). RS485-gränssnittet kan monteras i efterhand och kan användas istället för SMA Speedwire/Webconnect-gränssnittet i växelriktaren.

Nätsystemtjänster

Produkten är försedd med funktioner som gör nätsystemtjänster möjliga.

Beroende på nätoperatörens krav kan du aktivera och konfigurera funktionerna (t.ex. begränsning av aktiv effekt) via driftparametrar.

SMA Power Control Module

SMA Power Control Module gör det möjligt för växelriktaren att utföra tjänster som nätverkssystem och har ett multifunktionsrelä (för information om installation och konfiguration hänvisas till installationsanvisningen för SMA Power Control Module). SMA Power Control Module kan monteras i efterhand.

Multifunktionsrelä

Multifunktionsreläet kan konfigureras för olika driftsätt. Multifunktionsreläet används exempelvis för inkoppling och frånkoppling av felindikatorer (för information om montering och konfiguration se installationsanvisningen för multifunktionsreläet). Multifunktionsreläet kan monteras i efterhand.

SMA ShadeFix

Växelriktaren är utrustad med skugghanteringen SMA ShadeFix. SMA ShadeFix använder en intelligent MPP-Tracking för att hitta arbetspunkten med högst effekt vid skuggor. Med SMA ShadeFix använder växelriktaren alltid bästa möjliga energitillgång för solcellsmodulerna för att kunna öka avkastningen i skuggade anläggningar. SMA ShadeFix är aktiverat som standard. Tidsintervallet för SMA ShadeFix är som standard 6 minuter. Det betyder att växelriktaren söker den optimala arbetspunkten med 6 minuters mellanrum. Beroende på anläggning och skuggsituation kan det vara meningsfullt att anpassa tidsintervallet.

Överspänningsavledare typ II

Överspänningsavledarna begränsar farliga överspänningar. Överspänningsavledare typ II kan monteras i efterhand.

Q on Demand 24/7

Med hjälp av Q on Demand 24/7 kan växelriktaren tillhandahålla reaktiv effekt dygnet runt över hela enhetskretsen.

Integrated Plant Control

Med hjälp av Integrated Plant Control kan växelriktaren avbilda den Q(U)-kurva som föreges av nätoperatören utan att mäta på nätanslutningspunkten. Utrustning som är ansluten mellan växelriktare och nätanslutningspunkt kan kompenseras automatiskt av växelriktaren efter att funktionen har aktiverats (för information om anläggningskonfigurationen se Teknisk information "Integrated Plant Control" under www.SMA-Solar.com).

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected är den kostnadsfria övervakningen av produkten via Sunny Portal. Med SMA Smart Connected informeras ägare och specialist automatiskt och proaktivt om händelser som inträffar för produkten.

Aktiveringen av SMA Smart Connected görs vid registreringen i Sunny Portal. För att kunna använda SMA Smart Connected är det nödvändigt att produkten konstant är ansluten till Sunny Portal och att uppgifterna för ägaren och specialisten är inlagda i Sunny Portal och är uppdaterade.