Fontos biztonsági utasítások


Őrizze meg az útmutatót.

A jelen fejezet olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyeket minden munka során mindig be kell tartani.

A termék tervezése és ellenőrzése nemzetközi biztonsági követelmények szerint zajlott. A gondos gyártás ellenére fennmaradó kockázatokkal kell számolni, mint minden elektromos vagy elektronikus készüléknél. A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése, valamint a termék tartós működésének biztosítása érdekében olvassa el figyelmesen a jelen fejezetet és mindig tartsa be a benne foglalt biztonsági utasításokat.

VESZÉLY

Életveszély feszültség alatt álló DC-kábelek megérintése esetén bekövetkező áramütés miatt

Napsütésben a PV-modulok magas egyenfeszültséget hoznak létre, amely a DC-kábeleken áll fenn. A feszültség alatt álló DC-kábelek megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Tilos megérinteni a szabadon álló, feszültség alatt lévő alkatrészeket vagy kábeleket.
 2. Munkavégzés előtt áramtalanítsa a terméket és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
 3. Megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselni a terméken zajló valamennyi munka során.

VESZÉLY

Áramütés okozta életveszély nem földelt PV-modul vagy generátorállvány megérintése esetén

Nem földelt PV-modul vagy generátorállvány megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. A PV-modulok keretét, a generátorállványt és áramvezető felületeket végig vezetőképesen kell összekötni és földelni. Közben figyelembe kell venni a helyileg érvényes előírásokat.

VESZÉLY

Életveszély földzárlat esetén feszültség alatt álló berendezésrészek megérintésekor bekövetkező áramütés miatt

Földzárlat esetén feszültség alatt állhatnak a berendezés részei. A feszültség alatt álló alkatrészek vagy kábelek megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Munkavégzés előtt áramtalanítsa a terméket és biztosítsa visszakapcsolás ellen.
 2. A PV-generátor kábeleit csak a szigetelésnél szabad megfogni.
 3. Tilos megérinteni az alépítmény részeit és a PV-generátor állványát.
 4. Tilos földzárlatos PV-füzéreket csatlakoztatni az inverterhez.
 5. Az engedélyezés után várjon 5 percig, mielőtt megérinti a PV-berendezés vagy a termék részeit.

FIGYELMEZTETÉS

Életveszély tűz és robbanás miatt

Ritkán előfordulhat, hogy meghibásodás esetén a termék belsejében gyúlékony gázkeverék keletkezik. Kapcsolás esetén ebben az állapotban a termék belsejében tűz keletkezhet, vagy robbanásra kerülhet sor. Ez halálos vagy életveszélyes sérüléseket okozhat a forró vagy kirepülő részek miatt.

 1. Hiba esetén ne csináljon semmit közvetlenül a terméken.
 2. Biztosítsa, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a termékhez.
 3. Kapcsolja ki az AC vezetékvédő kapcsolót, vagy ha ez már kioldott, akkor hagyja kikapcsolva, és biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
 4. A terméken szükséges munkák (pl. hibakeresés, javítási munkák) során viseljen mindig a veszélyes anyagokkal való bánásmódhoz alkalmas egyéni védőeszközöt (pl. védőkesztyűt, szem- és arcvédő, valamint légzésvédő álarcot).

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély mérgező anyagok, gázok és porok miatt

Ritkán előfordulhat, hogy az elektronikus alkatrészek meghibásodása következtében mérgező anyagok, gázok és porok keletkeznek a termék belsejében. A mérgező anyagok megérintése, valamint a mérgező gázok és porok belélegzése bőrirritációhoz, bőrmaráshoz, légzési zavarokhoz és rosszulléthez vezethet.

 1. A terméken szükséges munkák (pl. hibakeresés, javítási munkák) során viseljen mindig a veszélyes anyagokkal való bánásmódhoz alkalmas egyéni védőeszközöt (pl. védőkesztyűt, szem- és arcvédő, valamint légzésvédő álarcot).
 2. Biztosítsa, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a termékhez.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés általi életveszély valamely mérőműszer túlfeszültség miatti meghibásodása esetén

A túlfeszültség károsíthatja a mérőműszereket, és ennek következtében előfordulhat, hogy a mérőműszer háza feszültség alatt áll. A feszültség alatt álló mérőműszerház megérintése áramütés okozta életveszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

 1. Csak olyan mérőműszereket szabad használni, amelyek DC bemeneti feszültsége legalább 1000 V vagy annál magasabb.

VIGYÁZAT

Égési sérülés veszélye a forró házrészek miatt

A ház részei üzem közben felforrósodhatnak.

 1. Üzem közben csak az inverter alsó házfedelét szabad megérinteni.

FIGYELEM

A ház tömítésének károsodása fagy esetén

Ha fagy esetén nyitja fel a terméket, akkor a ház tömítése károsodhat. Emiatt nedvesség juthat a termékbe, ami a termék károsodását okozhatja.

 1. A terméket csak akkor nyissa fel, ha a környezeti hőmérséklet nem alacsonyabb, mint -5 °C.
 2. Ha fagy esetén kell felnyitni a terméket, akkor a termék felnyitása előtt a ház tömítésénél meg kell akadályozni a lehetséges jegesedést (pl. meleg levegővel leolvasztva).

FIGYELEM

A termék károsodása homok, por és nedvesség miatt

A termék homok, por és nedvesség bejutása miatt károsodhat vagy működésképtelenné válhat.

 1. Csak akkor nyissa ki a terméket, ha a páratartalom a határértékeken belül van és a környezet homok- és pormentes.
 2. Homokviharban vagy csapadékos időjárásban tilos kinyitni a terméket.
 3. Zárja el tömítetten az összes nyílást a házban.

FIGYELEM

Az inverter károsodása elektrosztatikus kisülés miatt

Az elektronikus alkatrészek megérintése esetén elektrosztatikus kisülés miatt károsodhat vagy tönkremehet az inverter.

 1. Az alkatrészek megérintése előtt földelje le magát.

FIGYELEM

A termék károsodása tisztítószerek miatt

Tisztítószerek használata károsíthatja a terméket vagy annak részeit.

 1. Kizárólag tiszta vízzel megnedvesített kendővel szabad tisztítani a terméket és annak minden részét.

Az inverter különböző firmware-változatokat támogat annak érdekében, hogy eleget tegyen az EU-n belüli különböző hálózati csatlakozási követelményeknek.

A ≤ 2.99.99.R-ig terjedő firmware-verziókkal az inverter az EU-n belül 2019.04.26-ig érvényes hálózati csatlakozási követelményeknek felel meg. Az EU határain kívüli országokban érvényes hálózati csatlakozási követelményekre ez a dátum nem vonatkozik, és továbbra is érvényesek. A ≥ 3.00.00.R-től kezdődő firmware-verziókkal az inverter megfelel az EU-n belül 2019.04.26-tól érvényes európai hálózati csatlakozási követelményeknek az üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 2016/631/EU rendeletnek megfelelően. Az inverter külön rendelésre gyárilag ellátható ≥ 3.00.00.R-től kezdődő firmware-verzióval. Ez az "SMA Grid Guard 10.0" címkéről és a kartondobozon az "RfG Firmware for EU countries" címkéről ismerhető fel. Ha ez a címke nem található meg, akkor az inverter firmware-verziója ≤ 2.99.99.R.

 1. Győződjön meg róla, hogy az inverter az adott helyen érvényes hálózati csatlakozási követelményeknek megfelelő firmware-verzióval rendelkezik.

A hálózati paraméterek neveinek és egységeinek módosítása a (2019.04.27-től érvényes) 2016/631 (EU) rendelet szerinti hálózatcsatlakozási rendelkezések teljesítése érdekében

A (2019.04.27-től érvényes) EU-s hálózatcsatlakozási rendelkezések teljesítése érdekében a hálózati paraméterek neveinek és egységeinek módosítására került sor. A módosítás a ≥ 3.00.00.R firmware verziótól érvényes. A ≤ 2.99.99.R firmware-verziójú inverterek hálózati paramétereinek neveit és egységeit nem érinti a módosítás, így azok továbbra is érvényesek.