Önemli güvenlik uyarıları


Kılavuzu saklayın.

Bu bölüm, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman dikkate alınması gereken güvenlik bilgilerini içermektedir.

Bu ürün, uluslararası güvenlik şartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiştir. İtinalı konstrüksiyona rağmen, tüm elektrikli ya da elektronik cihazlarda olduğu gibi burada da artık risk söz konusu olabilmektedir. Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek ve ürünün uzun vadeli kullanılabilmesini sağlamak için bu bölümü dikkatle okuyun ve her zaman tüm güvenlik bilgilerine uyun.

TEHLİKE

Gerilim ileten DC kablolarına dokunulmasıyla elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

FV modülleri, ışık girişi sırasında DC kablolarına ulaşan yüksek DC gerilim oluşturur. Gerilim taşıyan DC kablolarına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Açıkta bulunan gerilim taşıyan parçalara veya kablolara dokunmayın.
 2. Çalışmalara başlamadan önce ürünü gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
 3. Üründe gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.

TEHLİKE

Topraklanmamış FV modülüne veya dize sehpasına temas edilmesi halinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Topraklanmamış FV modülüne veya dize sehpasına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. FV modülleri çerçevesini, FV dize sehpasını ve elektrik ileten yüzeyleri, kesintisiz iletken şekilde birleştirin ve topraklayın. Bu sırada mahalde geçerli olan talimatları dikkate alın.

TEHLİKE

Toprak kaçağı durumunda gerilim altında bulunan sistem parçalarına temas halinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Toprak kaçağı durumunda sistem parçaları gerilim altında olabilir. Gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Çalışmalara başlamadan önce ürünü gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
 2. FV dizesinin kablolarını sadece izolasyondan tutun.
 3. Taşıyıcı konstrüksiyonun parçalarına ve FV dizesinin sehpasına dokunmayın.
 4. Toprak kaçağı olan FV dizilerini eviriciye bağlamayın.
 5. Gerilimsiz duruma getirdikten sonra FV sisteminin veya ürünün parçalarına dokunmadan önce 5 dakika bekleyi,n.

İHTAR

Yangın ve patlama nedeniyle hayati tehlike

Bazı durumlarda ürünün iç kısmında tutuşabilir gaz karışımı oluşabilir. Açma/kapama işlemleri nedeniyle, bu durumda ürünün iç kısmında bir yangın veya patlama tetiklenebilir. Bunun sonucunda, sıcak veya havada uçuşan parçalar nedeniyle ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir.

 1. Hata durumunda ürünün kendisinde işlem yapmayın.
 2. Yetkisiz kişilerin ürüne erişemeyeceğinden emin olun.
 3. AC devre kesicisini ayırın veya daha önce tetiklenmişse, kapalı bırakın ve yeniden devreye girmemesi için emniyete alın.
 4. Üründeki çalışmaları (örn. arıza giderme, onarım çalışmaları) sadece tehlikeli maddeler için olan kişisel koruyucu donanım (örn. koruyucu eldivenler, göz ve yüz koruması ve solunum koruması) ile gerçekleştirin.

İHTAR

Zehirli maddeler, gazlar ve tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Çok nadir durumlarda elektronik parçalarındaki hasarlar nedeniyle ürünün iç kısmında zehirli maddeler, gazlar ve tozlar meydana gelebilir. Zehirli maddelere temas ile zehirli gaz ve tozların solunması deride tahrişe, yanmalara, solunum zorluklarına ve bulantılara neden olabilir.

 1. Üründeki çalışmaları (örn. arıza giderme, onarım çalışmaları) sadece tehlikeli maddeler için olan kişisel koruyucu donanım (örn. koruyucu eldivenler, göz ve yüz koruması ve solunum koruması) ile gerçekleştirin.
 2. Yetkisiz kişilerin ürüne erişemeyeceğinden emin olun.

İHTAR

Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

DİKKAT

Sıcak gövde parçaları nedeniyle yanma tehlikesi

Gövde parçaları işletim sırasında ısınabilir.

 1. İşletim sırasında sadece, eviricinin alt gövde kapağına temas edin.

UYARI

Gövde contasında don nedeniyle hasar oluşumu

Ürünü don sırasında açmanız durumunda gövde contası hasar görebilir. Bu durumda ürünün içine nem girebilir ve ürüne zarar verebilir.

 1. Ürünü yalnızca, ortam sıcaklığı -5 °C altına düşmemişse açın.
 2. Ürünün don sırasında açılması gerekiyorsa, ürünü açmadan önce gövde contasındaki muhtemel buzlanmayı giderin (örn. sıcak hava yardımıyla çözdürerek).

UYARI

Kum, toz ve nem nedeniyle ürünün hasar görmesi

Kum, toz veya nemin içeri girmesi sonucunda, ürün hasar görebilir ve fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

 1. Ürünü mutlaka, nemin, sınır değer aralığında olduğu, kumsuz ve tozsuz bir ortamda açın.
 2. Ürünü, kum fırtınası esnasında ya da yağışlı havada açmayın.
 3. Gövdedeki tüm boşlukları hava geçirmez şekilde kapatın.

UYARI

Elektrostatik deşarj, eviriciye hasar verebilir

Elektronik parçalara dokunduğunuzda, elektrostatik deşarja neden olarak eviriciye hasar verebilir veya cihazı bozabilirsiniz.

 1. Bir bileşene dokunmadan önce, kendinizi topraklayın.

UYARI

Temizlik maddesi nedeniyle üründe hasar

Temizlik maddeleri kullanımı nedeniyle üründe ve ürünün parçalarında hasar meydana gelebilir.

 1. Ürünü ve ürünün tüm parçalarını, sadece katkısız su ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

Evirici, Avrupa Birliği dahilinde çeşitli şebeke bağlantı direktiflerinin yerine getirilmesi için çeşitli ürün yazılımı sürümlerini destekliyor

Evirici, sahip olduğu ≤ 2.99.99.R ürün yazılımı sürümü ile Avrupa Birliği'nde 26.04.2019 tarihine kadar geçerli olan şebeke bağlantı direktiflerini yerine getiriyor. Avrupa Birliği dışında geçerli şebeke bağlantı direktifleri için bu son geçerlilik tarihi geçerli değildir ve böylece geçerli olmaya devam etmektedir. Evirici, sahip olduğu ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümü ile bir şebeke kodeksi (ayrıca RfG olarak da adlandırılır) tayini ile ilgili 2016/631 sayılı Avrupa Birliği düzenlemesi uyarınca, Avrupa Birliği dahilinde 26.04.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği şebeke bağlantı direktiflerini yerine getiriyor. Evirici, sipariş edilmesi halinde standart donanım olarak ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümü ile donatılmış olabilir. Bu ürün yazılımı sürümü ile donatılmış olduğunda, karton kutu etiketinde "SMA Grid Guard 10.0" ve "RfG Firmware for EU countries" yazısı bulunur. Bu yazı mevcut olmadığında, evirici ≤ 2.99.99.R ürün yazılımı sürümü ile donatılmıştır.

 1. Eviricinin, kullanım yerinde geçerli şebeke bağlantı direktifleri için geçerli olan bir ürün yazılımı sürümü ile donatılmış olduğundan emin olun.

(AB) 2016/631 yönetmeliği (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) uyarınca şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için şebeke parametreleri adlarının ve birimlerinin değiştirilmesi

AB şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) şebeke parametrelerinin adları ve birimleri değiştirildi. Değişiklik asgari yazılım sürümü ≥ 3.00.00.R itibaren geçerlidir. Ürün yazılımı sürümü ≤ 2.99.99.R olan eviricilerde şebeke parametrelerinin ad ve birimleri değişiklikten etkilenmemekte ve buna bağlı olarak geçerlidir.