Innanmäte


853363724

Anslutningsområden på växelriktarens insida

Position

Beteckning

A

Skyddskåpa likström

B

Uttag för att ansluta multifunktionsreläet eller SMA Power Control Module

C

Uttag för att ansluta kommunikationsgränssnittet

D

Kopplingsplint för att ansluta växelströmkabeln

E

Skruv för att lossa och fästa kommunikationskortet

F

Vridbrytare A och B för att ställa in landsdatapost

G

Kortfack för SD-kort (för serviceanvändning)