Textutformning i dokumentet


Textutformning

Användning

Exempel

fet

 • Meddelanden

 • Anslutningar

 • Element på ett användargränssnitt

 • Element som du ska välja

 • Element som du ska mata in

 • Anslut ledare till anslutningsklämmorna X703:1 till X703:6.

 • I fältet minuter matar du in värdet 10.

>

 • Förbinder flera element som du ska välja.

 • Välj Inställningar > Datum.

[Knapp]

[Tangent]

 • Knapp eller tangent som du ska välja eller trycka på

 • Välj [Enter].

#

 • Platshållare för varierbara beståndsdelar (t.ex. i parameternamn)

 • Parameter WCtlHz.Hz#