Lysdiodsignaler


Lysdioderna signalerar växelriktarens driftstatus.

Lysdiod

Status

Förklaring

Grön lysdiod

tänd

Utmatningsdrift

Om en händelse inträffar under matardriften visas ett konkret händelsemeddelande i kommunikationsprodukten Händelsemeddelande).

blinkar

Villkoren för matardrift har ännu inte uppfyllts. Så snart villkoren är uppfyllda börjar växelriktaren med matardrift.

Röd lysdiod

tänd

Fel

Det finns ett fel. Felet måste åtgärdas av en specialist Händelsemeddelande).

Blå lysdiod

-

Ingen funktion