Tillvägagångssätt vid idrifttagning


Kvalificerad personal

Innan växelriktaren kan tas i drift, måste du kontrollera olika inställningar och göra några ändringar. I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet och ges en översikt över de åtgärder som varje gång måste utföras i nämnd ordning.

Tillvägagångssätt

Se

Utför anslutningen till SMA Speedwire/Webconnect-datamodulen.

Installationsanvisning för SMA Speedwire/Webconnect-datamodulen

Undersök vilken landsdatapost växelriktaren är inställd på.

Bilaga med fabriksinställningar, typskylt eller display

Om landsdataposten för ditt land eller ditt användningsändamål inte är korrekt inställd, ställ in önskad landsdatapost.

Ställa in landsdatapost

Ta växelriktaren i drift.

Ta växelriktaren i drift