Ändra displayspråk


Kvalificerad personal

Om det displayspråk som hör till en landsdatapost inte motsvarar ditt önskade språk kan du ändra displayspråk på nedanstående sätt.

Översikt över brytarlägen:

A

B

Landsdatapost

Displayspråk

Land

0

0

Leveransstatus

Leveransstatus

enligt parameterpost

0

1

behålls

Engelska

enligt parameterpost

0

2

behålls

Tyska

enligt parameterpost

0

3

behålls

Franska

enligt parameterpost

0

4

behålls

Spanska

enligt parameterpost

0

5

behålls

Italienska

enligt parameterpost

0

6

behålls

Grekiska

enligt parameterpost

0

7

behålls

Tjeckiska

enligt parameterpost

0

8

behålls

Koreanska

enligt parameterpost

0

9

behålls

Portugisiska

enligt parameterpost

0

A

behålls

Nederländska

enligt parameterpost

0

B

behålls

Slovenska

enligt parameterpost

0

C

behålls

Bulgariska

enligt parameterpost

0

D

behålls

Polska

enligt parameterpost

Tillvägagångssätt:

  1. FARA

    Livsfara på grund av höga spänningar

    1. Koppla växelriktaren spänningsfri och öppna huskåpan Koppla växelriktaren spänningsfri).
  2. Ta reda på vridknappens läge för det önskade displayspråket.
  3. Ställ vridknappen A0 med en spårskruvmejsel (bladbredd: 2,5 mm). Därigenom bibehålls den inställda landsdataposten.
  4. Ställ vridknappen B på önskat språk med en spårskruvmejsel (bladbredd: 2,5 mm).
  5. Ta växelriktaren i drift igen Ta växelriktaren i drift).
  • Efter idrifttagningen övertar växelriktaren inställningarna. Detta förlopp kan ta upp till 5 minuter.