Produktbeskrivning


Sunny Tripower är en transformatorlös PV-växelriktare med 2 MPP-trackers som omvandlar PV-generatorns likström till nätanpassad trefasväxelström och matar in trefasväxelströmmen i det allmänna elnätet.

848694156

Utformning av Sunny Tripower

Position

Beteckning

A

Gänga för att skruva in 2 ögleskruvar för transporten

B

Typskylt

Typskylten är unik för den enskilda växelriktaren. Uppgifterna på typskylten är nödvändiga för säker användning av produkten samt för frågor till SMA Service Line. På typskylten återfinns följande uppgifter:

  • Apparattyp (Model)

  • Serienummer (Serial No.)

  • Tillverkningsdatum (Date of manufacture)

  • Apparatspecifika uppgifter

C

Ventilationsgaller

D

Handtag

E

Lysdioder

Lysdioderna signalerar växelriktarens driftstatus Lysdiodsignaler).

F

Display (tillval)

På displayen indikeras aktuella driftdata och händelser eller fel Händelsemeddelande).

G

Nedre huskåpa

H

Övre huskåpa

I

Lastfrånskiljare för likström

Växelriktaren är utrustad med en lastfrånskiljare för likström. Om lastfrånskiljaren för likström är ställd i läget I skapar den en ledande anslutning mellan PV-generatorn och växelriktaren. Genom att ställa om lastfrånskiljaren för likström till läget O bryts likströmskretsen och PV-generatorn är helt frånskild från växelriktaren. Frånskiljningen görs allpoligt.