Ansluta växelriktaren till det allmänna elnätet


Kvalificerad personal

Förutsättningar:

 • Nätoperatörens anslutningsvillkor måste vara uppfyllda.

 • Nätspänningen måste ligga inom det tillåtna området. Växelriktarens exakta arbetsområde fastställs i driftsparametrarna.

Tillvägagångssätt:

 1. Koppla bort dvärgbrytaren från alla 3 faserna och säkra den mot återinkoppling.
 2. När det nedre huslocket är monterat, lossa alla skruvar på det nedre huslocket med en insexnyckel (NV 3) och lyft upp huslocket nedifrån och ta bort.
 3. Ta bort tejpen från husets öppning för växelströmskabeln.
 4. 830341772
 5. Sätt in kabelförskruvningen utifrån i husöppningen och skruva fast inifrån med låsmuttern.
 6. Dra växelströmskabeln genom kabelförskruvningen in i växelriktaren. Lossa kabelförskruvningens huvmutter något om det behövs.
 7. Skala av växelströmskabeln.
 8. Korta L1, L2, L3 och N 5 mm vardera så att PE är 5 mm längre.
 9. Avisolera L1, L2, L3, N och PE om vardera 12 mm.
 10. Tryck växelströmsplintens säkringsspak uppåt till anslag.
 11. FÖRSIKTIGHET

  Brandrisk vid anslutning av 2 ledare till en kabelsko

  Då 2 ledare ansluts till en kabelsko kan en brand uppstå på grund av en dålig elektrisk kontakt.

  1. Anslut högst 1 ledare per kopplingsplint.
 12. FÖRSIKTIGHET

  Klämrisk genom att säkringsspakarna snäpper igen

  Säkringsspaken slår igen mycket snabbt och kraftigt vid stängning.

  1. Tryck ned säkringsspakarna till växelströmskabelns kopplingsplint bara med tummen.
  2. Ta inte runt hela plinten för växelströmkabeln.
  3. Stick inte in fingrarna under säkringsspaken.
 13. Anslut PE, N, L1, L2 och L3 enligt märkningen på kopplingsplinten för växelströmskabeln och tryck säkringsspakarna nedåt. Härvid är det roterande flödet för L1, L2 och L3 inte av betydelse.
 14. Säkerställ att alla ledare sitter fast.
 15. 830342156
 16. Dra åt kabelförskruvningens huvmutter.