Byta överspänningsavledare


Kvalificerad personal

När minst en överspänningsavledare är defekt, rekommenderar SMA Solar Technology AG att alla överspänningsavledare byts ut.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri och öppna den nedre huskåpan Koppla växelriktaren spänningsfri).
  2. Vänta 20 minuter innan du tar bort skyddskåpan för likström.
  1614562828
 2. Lossa skruvarna på skyddskåpan för likström med en insexnyckel (NV 3) och lyft upp skyddskåpan för likström och ta bort.
 3. 1614563212
 4. Dra ut alla överspänningsavledare från stickplatserna. Tryck ihop de räfflade ytorna till vänster och höger på överspänningsavledaren.
 5. 1614563596
 6. Dra bort den röda skyddsringen från mittkontakten på undersidan av överspänningsavledaren på alla överspänningsavledare.
 7. 1614563980
 8. Sätt in nya överspänningsavledare på de avsedda stickplatserna tills de hakar in med sidoklackarna. Fönstret på varje överspänningsavledare måste peka åt höger.
 9. Se till att varje överspänningsavledare sitter ordentligt i stickplatsen.
 10. 1614564364
 11. Skruva fast alla 4 skruvar på skyddskåpan för likström med en insexnyckel (NV3) i ordningsföljden 1 till 4 (vridmoment: 3 Nm ± 0,3 Nm).