Leveransomfattning


Kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och utåt synliga skador. Kontakta er fackhandel om leveransen är ofullständig eller uppvisar skador.

Leveransen kan innehålla delar som inte behövs för att installera den här växelriktaren.

489415692

Leveransens beståndsdelar

Position

Antal

Beteckning

A

1

Växelriktare

B

1

Lastfrånskiljare för likström

C

1

Hållare för väggmontering

D

1

Snabbanvisning, bilaga med fabriksinställningarna, installationsanvisning för likströmskontakterna

E

6

Negativ likströmskontakt

F

6

Positiv likströmskontakt

G

12

Tätningsplugg

H

1

Klämbygel

I

1

Cylinderskruv M6x16

K

1

Tandad låsbricka M6

L

2

Cylinderskruv M5x20*

M

2

Tandad låsbricka M5*

P

1

Kabelförskruvning växelström

Q

1

Kontramutter

* Reservdel för huskåpan