Tillvägagångssätt för konfiguration


När växelriktaren tagits i drift kan det hända att olika inställningar behöver göras via vridknapparna i växelriktaren eller via en kommunikationsprodukt. Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet vid konfigurering och ger en överblick över de steg som måste genomföras i angiven ordningsföljd.

Tillvägagångssätt

Se

Integrera växelriktaren i ett speedwire-nätverk vid behov.

Integrera växelriktaren i nätverket

För att förvalta anläggningens data eller ställa in växelriktarens parametrar ska du registrera växelriktaren hos en kommunikationsprodukt.

Anvisning för kommunikationsprodukten på www.SMA-Solar.com

Ändra anläggningstid och anläggningslösenord.

Anvisning för kommunikationsprodukten på www.SMA-Solar.com

Registrera växelriktaren vid behov i Sunny Portal.

Anvisningar för SMA Speedwire/Webconnect-datamodulen

Konfigurera eventuellt nätsystemtjänster enligt uppgifter från nätoperatören.

Teknisk information "SMA GRID GUARD 10.0 - nätsystemtjänster genom SMA växelriktare"

Reducera vid behov dämpning av rundstyrningssignaler.

Reducera dämpning av rundstyrningssignaler

I delvis skuggade solcellsmoduler och beroende av skuggningssituation ska det tidsintervall ställas in i vilket växelriktaren optimerar systemets MPP.

Ställa in SMA ShadeFix