Montera växelriktaren


Kvalificerad personal

Erforderligt extra monteringsmaterial (ingår ej i leveransomfattningen):

 • Minst 2 skruvar som lämpar sig för underlaget (diameter: maximalt 10 mm)
 • Minst 2 underläggsbrickor som lämpar sig för skruvarna (diameter: maximalt 30 mm)
 • Eventuellt 2 ankare som lämpar sig för underlag och skruvar
 • För att transportera växelriktaren med en kran: 2 ögleskruvar som är lämpade för växelriktarens vikt (storlek: M10)
 • För att säkra fixera växelriktaren: 2 skruvar som är lämpade för underlaget, 2 underläggsbrickor som är lämpade för skruvarna och beroende på underlag eventuellt 2 pluggar som är lämpade för underlaget och skruvarna

FÖRSIKTIGHET

Skaderisk då växelriktaren lyfts eller om den faller

Växelriktaren väger 61 kg. Om den lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller upphängning eller nedtagning föreligger risk för personskada.

 1. Transportera alltid växelriktaren såsom beskrivs nedan.

FÖRSIKTIGHET

Risk för brännskador från heta delar av huset

Delar av huset kan bli heta under drift.

 1. Montera växelriktaren så att beröring av misstag inte är möjligt under driften.

Tillvägagångssätt:

 1. FÖRSIKTIGHET

  Skaderisk på grund av trasiga ledningar

  Det går bra att dra elledningar eller andra matningsledningar (t. ex. för gas eller vatten) i väggen.

  1. Kontrollera att inga ledningar som kan skadas vid borrningen har dragits i väggen.
 2. Justera vägghållaren vågrätt på väggen och markera borrhålens position med hjälp av vägghållaren. Därvid ska minste ett hål i vägghållaren vara vänt åt höger och ett åt vänster.
 3. När växelriktaren ska fixeras, markera läget för borrhålen för fixeringen. Tänk då på måtten för de 2 fästpunkterna i nedre delen av växelriktarens baksida.
 4. Lägg vägghållaren åt sidan och borra upp de markerade hålen.
 5. Sätt eventuellt, beroende av underlag i pluggarna i hålen.
 6. Skruva fast vägghållaren vågrätt med skruvar och underläggsbrickor.
 7. 851014028
 8. Häng in växelriktaren i vägghållaren.
 9. Om växelriktaren har transporterats med kran, skruva ut ögleskruvarna från gängorna på växelriktarens ovansidan och sätt in blindpluggar igen.
 10. 853288204
 11. Skruva ut alla sex skruvarna på nedre huslocket med en insexnyckel (NV 3).
 12. 853288588
 13. Fäll nedre huslocket uppåt och ta bort det.
 14. 853288972
 15. För att fixera växelriktaren, fäst växelriktaren med lämpligt fästmaterial i väggen. Använd då de båda nedre hålen i växelriktarens baksida.
 16. Kontrollera att växelriktaren sitter fast ordentligt.