Ställa in SMA ShadeFix


Kvalificerad personal

Vid delvis skuggade solcellsmoduler ska du ställa in det tidsintervall i vilket växelriktaren ska optimera solcellsystemets MPP. Om du inte önskar använda SMA OptiTrac Global Peak kan du avaktivera SMA OptiTrac Global Peak.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Tillvägagångssätt:

  • Välj parameter Tid för cykel med algoritmen OptiTrac Global Peak eller MPPShdw.CycTms och ställ in önskat tidsintervall. Då är optimal tid för cykeln i regel 6 minuter. Värdet ska bara höjas vid extremt långsam ändring av skuggningssituationen.

    Växelriktaren optimerar MPP i PV-anläggningen med föreskrivet tidsintervall.

  • För avaktivering av SMA OptiTrac Global Peak ska parametern OptiTrac Global Peak slås på eller MPPShdw.IsOn ställas på Aus eller Off.