Integrera växelriktaren i nätverket


Om routern har stöd för DHCP och DHCP är aktiverat integreras växelriktaren automatiskt i nätverket. Du behöver inte utföra någon nätverkskonfiguration.

Om router inte har stöd för DHCP är det inte möjligt med automatisk nätverkskonfiguration utan du måste integrera växelriktaren i nätverket med SMA Connection Assist.

Förutsättningar:

  • Växelriktaren måste vara i drift.

  • I systemets lokala nätverk måste det finnas en router med internetanslutning.

  • Växelriktaren måste vara ansluten till routern.

Tillvägagångssätt:

  • Integrera växelriktaren i nätverket med hjälp av SMA Connection Assist. Ladda ner SMA Connection Assist och installera på datorn så att du kan göra detta (se www.SMA-Solar.com).