Montera överspänningsavledare typ II i efterhand


Kvalificerad personal

Växelriktaren kan vara utrustad med överspänningsavledare från fabriken eller kan de monteras i efterhand Tillbehör och reservdelar).

 1. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
  2. Vänta 20 minuter innan du tar bort skyddskåpan för likström så att restspänningar kan laddas ur.
  1377856908
 2. Lossa skruvarna på skyddskåpan för likström med en insexnyckel (NV 3) och lyft upp skyddskåpan för likström och ta bort.
 3. 1377857292
 4. Sätt in nya överspänningsavledare på de avsedda stickplatserna tills de hakar in med sidoklackarna. Fönstret måste vara på höger sida.
 5. Lägg emot skyddskåpan för likström på den övre kanten och skruva fast (vridmoment: 3,5 Nm).