Kontrollera funktionen för överspänningsavledarna


Kvalificerad personal

Överspänningsavledare är slitdelar, funktionen minskar genom åldrande eller genom upprepad påfrestning genom överspänningar. Därför är det möjligt att överspänningsavledarna tappar skyddsfunktionen med tiden.

Kontrollera funktionen för överspänningsavledarna på följande sätt.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
  2. Vänta 20 minuter innan du tar bort skyddskåpan för likström.
  1614536204
 2. Lossa skruvarna på skyddskåpan för likström med en insexnyckel (NV 3) och lyft upp skyddskåpan för likström och ta bort.
 3. 1614536588
 4. Kontrollera om någon överspänningsavledare är defekt.
 5. Om inget streck syns i överspänningsavledarens fönster bredvid typbeteckningen har överspänningsavledaren felfri status.

  Om ett rött streck syns i överspänningsavledarens fönster bredvid typbeteckningen är överspänningsavledaren defekt.

  1614537612
 6. Skruva fast alla 4 skruvar på skyddskåpan för likström med en insexnyckel (NV3) i ordningsföljden 1 till 4 (vridmoment: 3 Nm ± 0,3 Nm).
 7. Ta växelriktaren i drift igen Ta växelriktaren i drift).