Symboler i dokumentet


Symbol

Förklaring

Information som är av vikt för ett visst tema eller ändamål, men som inte är säkerhetsrelevant

Förutsättning som måste föreligga för ett visst ändamål

Önskat resultat

Eventuellt uppträdande problem

Exempel

Kapitel där verksamheter som endast får utföras av specialister beskrivs