Ändra driftparametrar


I detta kapitel förklaras det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar. Ändra alltid driftparametrar på det sätt som beskrivs i detta kapitel. Vissa funktionskänsliga parametrar är bara synliga för specialister och kan bara ändras av specialister (ytterligare information om ändring av parametrar finns i anvisningen till kommunikationsprodukten).

Växelriktarens driftparametrar är fabriksinställda på vissa värden. Du kan ändra driftparametrarna med en kommunikationsprodukt för att optimera växelriktarens arbetssätt.

Förutsättningar:

  • Beroende av kommunikationssätt måste det finnas en dator med ethernet-gränssnitt.

  • Det måste finnas en kommunikationsprodukt som passar till det använda kommunikationssättet.

  • Växelriktaren måste vara anmäld hos kommunikationsprodukten.

  • Ändringar av nätrelevanta parametrar måste vara godkända av vederbörande nätoperatör.

  • Vid ändring av nätrelevanta parametrar måste SMA Grid Guard-Code finnas på plats (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Tillvägagångssätt:

  1. Ta fram kommunikationsproduktens eller programvarans användargränssnitt och registrera dig som installatör eller användare.
  2. Ange SMA Grid Guard-Code om det krävs.
  3. Välj och ställ in önskade parametrar.
  4. Spara inställningen.