Kontrollera fläktens funktion


Kvalificerad personal

Kontrollera att fläkten fungerar genom att ställa in en parameter.

Det grundläggande förfarandet för ändring av driftparametrar beskrivs i instruktionerna för växelriktaren eller för kommunikationsprodukten (se bruksanvisning för växelriktare eller manual för kommunikationsprodukt).

Tillvägagångssätt:

  1. Välj parametern Fan test eller FanTst och ställ in den på On.
  2. Spara inställningen.
  3. Kontrollera om luft sugs in underifrån och kommer ut ur de övre ventilationsgallren och om fläktarna låter konstigt.
  4. Om det inte sugs in någon luft underifrån och det inte kommer ut någon luft ur ventilationsgallren, eller om fläktarna låter konstigt, är fläktarna troligtvis felaktigt monterad. Kontrollera om fläktarna är korrekt monterade.

    Om fläktarna är korrekt monterade, kontakta Service Kontakt).

  5. Välj parametern Fan test eller FanTst och ställ in den på Off.
  6. Spara inställningen.