Konfiguration av Modbus-funktion


Kvalificerad personal

Som standard är Modbus-gränssnittet avaktiverat och kommunikationsportarna 502 inställda.

För att få åtkomst till SMA växelriktare med SMA Modbus® eller SunSpec® Modbus® måste Modbus-gränssitten aktiveras. När gränssnittet aktiverats går det att ändra kommunikationsportarna för de båda IP-protokollen. Information om idrifttagning och konfiguration av Modbus-gränssnitten återfinns i den tekniska informationen ”SMA Modbus® Interface” eller i den tekniska informationen ”SunSpec® Modbus®-Schnittstelle” (”SunSpec® Modbus® Interface”) under www.SMA-Solar.com.

Datasäkerhet vid aktiverat Modbus-gränssnitt

Om du aktiverar Modbus-gränssnitten är det risk att obehöriga användare får tillgång data på ditt solcellssystem och därmed kan manipulera dessa.

För att upprätta datasäkerhet, vidta lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis följande:

  1. Upprätta en brandvägg.
  2. Stäng nätverksportar som inte behövs.
  3. Möjliggör fjärråtkomst endast via VPN-tunnel.
  4. Upprätta inte vidarebefordran av port på de kommunikationsportar som används.
  5. För att avaktivera modbus-gränssnitt, återställ växelriktaren till fabriksinställningarna eller avaktivera de aktiverade parametrarna igen.

Tillvägagångssätt:

  1. Aktivera Modbus-gränsnitt och vid behov anpassning av kommunikationsportar (se Teknisk information ”SMA Modbus® Interface” resp. Teknisk information ”SunSpec® Modbus®-Schnittstelle” (”SunSpec® Modbus® Interface”) under www.SMA-Solar.com).