Ansluta extra jordning


Kvalificerad personal

Om det lokalt krävs en extra jordning eller en potentialutjämning kan du ansluta en extra jordning på växelriktaren. Därigenom undviks kontaktström i händelse av fel på skyddsledaren när nätkabeln ansluts. Den erforderliga klämbygeln, skruven och låsbrickan medföljer växelriktaren.

Kabelkrav:

Användning av fintrådiga ledare

Det går att använda en massiv ledare eller en flexibel, fintrådig ledare.

  1. Om en fintrådig ledare används måste den crimpas dubbelt med en ringkabelsko. Säkerställ då att inte någon oisolerad ledare syns när man drar eller böjer. Därigenom garanteras en tillräcklig dragavlastning genom ringkabelskon.
  • Jordningskabelns tvärsnitt: högst 16 mm²

Tillvägagångssätt:

  1. Avisolera jordningskabeln.
  2. 1420411020
  3. För klämbygeln över jordningskabeln. Arrangera jordningskabeln på vänster sida.
  4. 1420411404
  5. Dra åt klämbygeln med cylinderskruven M6x16 und der låsbrickan M6 (vridmoment: 6 Nm). Låsbrickans tänder måste vara riktade mot klämbygeln.