Rengöra fläkten på vänster sida av huset


Kvalificerad personal

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Ta bort fläktgallret till höger och vänster och rengör:
  • 670786316
  • Vrid på fläktgallrets vridlås med en spårskruvmejsel tills spåret står lodrätt.

  • 670786700
  • Ta bort fläktgallret. Vrid då lätt ut fläktgallret med en skruvmejsel.

  • Rengör fläktgallret med en mjuk borste, pensel eller tryckluft.

 3. OBSERVERA

  Skada på växelriktaren på grund av främmande föremål

  1. Låt aldrig ventilationsgallret vara demonterat under längre tid eftersom främmande föremål kan komma in i huset.
 4. Vänta tills fläkten inte roterar längre.
 5. 670787084
 6. Tryck klackarna på fläkten in mot mitten av fläkten.
 7. Ta långsamt ut fläkten ur växelriktaren.
 8. 670787468
 9. Lås upp och lossa fläktens kontakt.
 10. OBSERVERA

  Skador på fläkten på grund av tryckluft

  1. Rengör endast fläkten med en mjuk borste, pensel eller fuktig trasa.
  5807429900
 11. Tryck in fläktens kontakt i uttaget tills kontakten hakar fast efter rengöringen.
 12. Tryck in fläkten i växelriktaren tills fläkten hakar fast hörbart.
 13. Fästa fläktgallret till höger och vänster på växelriktaren:
  • 670788236
  • Sätt in fläktgallret igen tills det hakar in.

  • 670788620
  • Vrid på fläktgallrets vridlås med en spårskruvmejsel tills spåret står vågrätt och pilarna pekar åt höger.

  • Se till att fläktgallret sitter ordentligt.

 14. Ta växelriktaren i drift igen Ta växelriktaren i drift).
 15. Kontrollera fläktarna så att de fungerar korrekt Kontrollera fläktens funktion).