Reducera dämpning av rundstyrningssignaler


Kvalificerad personal

Genom att ställa in specifika parametrar går det att undvika dämpning av 3-fasiga parallella rundstyrningsfrekvenser i intervallet mellan 1000 Hz och 1100 Hz. Parametrarna får endast ställas in efter kontakt med ansvarig nätoperatör.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Förutsättning:

 • Växelriktarens firmwareversion måste vara minst 2.81.07.R.

Tillvägagångssätt:

 1. Ställ in följande parametrar:
 2. SMA Data/RS485

  Definition

  Enhet

  Område

  Värde som ska ställas in

  RplDet-NBS-Gain

  Ripple control signal detection, amplification of narrow-band support

  V/A

  0 till -10

  -9

  RplDet-NBS-Damp

  Ripple control signal detection, damping of narrow-band support

  p.u.

  -

  0,1

  RplDet-NBS-Hz

  Ripple control signal detection, frequency of narrow-band support

  Hz

  1000 till 1100

  Måste anges av nätoperatören