Rengöra fläkten på undersidan


Kvalificerad personal

Rengör först fläkten på växelriktarens undersida och därefter fläkten på vänster sida av huset.

Tillvägagångssätt:

 1. FARA

  Livsfara genom elektrisk stöt

  1. Koppla växelriktaren spänningsfri Koppla växelriktaren spänningsfri).
 2. Vänta tills fläkten inte roterar längre.
 3. Ta bort fläktgallret och rengör:
  • 657261068
  • Använd en skruvmejsel och tryck båda klackarna mot höger kant på ventilationsgallret och ta av det från hållaren.

  • Ta av ventilationsgallret försiktigt.

  • Rengör ventilationsgallret med en mjuk borste, pensel eller tryckluft.

  657261452
 4. Tryck klackarna på fläkten in mot mitten av fläkten.
 5. Ta långsamt ut fläkten ur växelriktaren.
 6. 657261836
 7. Lås upp och lossa fläktens kontakt.
 8. OBSERVERA

  Skador på fläkten på grund av tryckluft

  1. Rengör endast fläkten med en mjuk borste, pensel eller fuktig trasa.
  657262220
 9. Tryck in fläktens kontakt igen i uttaget tills kontakten hakar fast efter rengöringen.
 10. Tryck in fläkten i växelriktaren tills fläkten hakar fast hörbart.
 11. Tryck in fläktgallret i hållaren tills fläktgallret hakar fast hörbart.
 12. Rengör fläkten på vänster sida av huset Rengöra fläkten på vänster sida av huset).