Giltighetsområde


Detta dokument gäller för:

  • STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0) från firmware-version ≥ 3.00.00.R

  • STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0) från firmware-version ≥ 3.00.00.R