Zakres obowiązywania


Niniejszy dokument dotyczy:

  • STP8.0-3AV-40 (Sunny Tripower 8.0) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.00.00.R lub nowszej

  • STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.00.00.R lub nowszej