Veri kaydetme kapasitesi


Gün içindeki enerji üretimi

63 gün

Günlük üretimler

30 yıl

Kullanıcılar için olay mesajları

1024 olay

Sistem kurucusu için olay mesajları

1024 olay